,

Asgari Ücret Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Asgari Ücret Yönetmeliğindeki değişiklik Resmi Gazetede yayımlandı. Resmi Gazetede yayımlanacak olan asgari ücret kararının ne zaman yürürlüğe gireceği konusunda teknik bir düzenleme yapılmıştır.

 Asgari Ücret Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

1 Temmuz 2022  ve 31883 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır

YÖNETMELİK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

ASGARİ ÜCRET YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 1/8/2004 tarihli ve 25540 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asgari Ücret Yönetmeliğinin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 11- Komisyonca belirlenen ücretler Resmî Gazete’de yayımlanır ve Komisyon kararında başka bir yürürlük tarihi belirtilmediği takdirde yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı birlikte yürütür.

YÖNETMELİĞİN ESKİ MADDESİ ŞU ŞEKİLDEDİR:

Madde 11 - Komisyonca belirlenen ücretler Resmi Gazetede yayımlanır ve yayımlandığı tarihi izleyen ayın ilk gününden itibaren yürürlüğe girer.

İlişkili Haberler

Manşetler