,

Adliyedeki tartışmalı Kur’an Kursu’na ‘hukuka uygun’ kararı

Halkın Kurtuluş Partisi Genel Başkanlığı, Ankara Adliyesi’nde açılacak olan Kur’an kurusu hakkında suç ihbarında bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Anayasanın 24. maddesinde herkesin vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahip olduğu, ibadet, dini ayin ve törenlerin serbest olduğu, kişilerin dini inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamayacakları ve suçlanamayacakları gerekçesiyle soruşturmaya yer olmadığına karar verdi.

Adliyedeki tartışmalı Kur’an Kursu’na ‘hukuka uygun’ kararı

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP)Genel Başkanlığı, Ankara Adliyesi'nde açılacak olan Kur'an kursuna ilişkin, 'Anayasayı İhlal' ve 'Görevi Kötüye Kullanma' suçlarından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç ihbarında bulundu. HKP Genel Başkanlığı ihbar dilekçesinde Ankara Sıhhıye Adliyesinde hakim, savcı ve personel ile çocukları için Kur'an kursu açıldığının ilan edildiğini, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca adliyede görevli hakim ve savcılar ile personele gönderilen mesajda Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen yaz kursları kapsamında Sıhhıye'deki merkez bina mescidinde Ku'ran kursu verileceğinin duyurulduğunu kaydetti. Genel Başkanlık, mesajda 27 Haziranda başlayacak olan kursa kadın, erkek, kız ve erkek çocuklarının katılımı için 15 Haziran tarihine kadar başvuru yapılmasının istendiğini, sms içeriğinde geçen telefon numarasını bizzat aradıklarını, Kur'an kursu kaydı için işlem yapıp yapmadıklarını teyit ettiklerini ve sms içeriğinin doğru olduğunu tespit ettiklerini ifade etti.

TEYİT AMAÇLI MESAJ GÖNDERMİŞLER

Teyit amaçlı gönderdikleri mesaj içeriğinin Anayasanın 2. maddesinde düzenlenen laiklik ilkesine, 1. maddesinde düzenlenen devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hükmü ile 3. maddesine aykırı olduğunu aktaran HKP Genel Merkezi, Anayasanın 5. maddesinde devletin temel amaç ve görevlerinin düzenlendiğini, 24. maddesinin son fıkrasında devletin sosyal, ekonomik, siyasi veya hukuki temel düzeninin kısmende olsa din kurallarına dayandırılamayacağı şeklinde düzenlemenin mevcut olduğunu kaydetti.Ankara Adliyesinde alınan karara göre Kur'an kursu açılacak olmasının adli yargı kurumu içine dinsellik karıştırılarak kamusal hizmette tarafsızlık ve laiklik ilkelerine aykırılığa sebep olduğunu aktaran Genel Başkanlık, Anayasanın 10. maddesi ile 657 sayılı yasanın 7/1 maddesine göre devlet memurlarının görevlerini yerine getirirken kanun önünde eşitlik ilkesine uygun hareket etmek zorunda oldukları, ayrıca dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, dil ve mezhep nedeniyle ayrım yapamayacaklarının düzenlendiğini, belirtilen maddelerle kamu görevlisinin tarafsızlığının amaçlandığını belirtti.

'ANAYASAYI İHLAL NİTELİĞİNDE'

Genel Başkanlık ihbar dilekçesinde, Ankara Sıhhıye Adliyesi İdari İşler Amirlerinin belirtilen eylemleri ile Adliyede Kur'an kursuna giden gitmeyen ayrımı ile çalışanların din eksenli kutuplaşmalarına yol açtıklarını, Ankara Adliyesi idaresinin böyle bir yetkisinin olmadığını, din eğitimi organize etmek gibi yasal yetkiye sahip olmadıklarını, şikayet edilenlerin Ankara Adliyesi Sıhhıye binasında Kur'an kursu açmalarının Anayasal olarak teminat altına alınan laiklik ilkesini, yargı erkini kullanarak fiili olarak ortadan kaldırıp Anayasayı ihlal niteliğinde olduğundan atılı suçların oluştuğunu ve yasal olarak gereğinin yapılması maksadıyla parti adına ihbarcı olduklarını kaydetti.

'HERKES DİNİ İNANÇ VE KANAAT HÜRRİYETİNE SAHİP'

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu tarafından HKP Genel Başkanlığının 'Anayasayı İhlal' ve 'Görevi Kötüye Kullanma' suçlarından yaptığı ihbarına Anayasanın 24. maddesinde herkesin vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahip olduğu, ibadet, dini ayin ve törenlerin serbest olduğu, kişilerin dini inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamayacakları ve suçlanamayacakları gerekçesiyle soruşturmaya yer olmadığına karar verildi. Kararda, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 2. maddesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olduğu, değiştirilemeyen ve değiştirilmesi teklif dahi edilemeyen maddeler arasında düzenlendiği, hukuk devletinde laiklik ilkesinin din ve vicdan özgürlüğünün güvencesi olduğuna dikkat çekildi. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 9. maddesinde düşünce, vicdan ve din özgürlüğünün düzenlendiği aktarılan kararda, belirtilen maddede herkesin düşünce, vicdan ve din özgürlüğüne sahip olduğu, bu hakkın tek başına veya topluca, açıkça veya özel tarzda ibadet, öğretim, uygulama ve ayin yapmak suretiyle dinini veya inancını açıklama özgürlüğünü de içerdiğinin hüküm altına alındığı aktarıldı.

AÇILACAK OLAN KUR'AN KURSU HUKUKA UYGUN

Kur'an-ı Kerim öğretiminin Anayasa ve yasaların güvencesi altında olduğu, yaz Kur'an kurslarının da kanun ve diğer mevzuatta belirtilen usul ve esaslara göre Anayasal bir kurum olan Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandığı ve faaliyetlerini sürdürdüğü kaydedilen kararda, 'Diyanet İşleri Başkanlığı Kur'an Eğitim ve Öğretimine Yönelik Kurslar ile Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönetmeliği'nin 25. maddesi gereğince yaz Kur'an kurslarının talep ve isteğe bağlı olarak Kur'an kurslarında, camilerde ve müftülüklerce uygun görülecek yerlerde mülki amirin onayı ile açılacağı ve bu kursların süresinin 2 ayı geçemeyeceği, kursa müracaatların form dilekçe ile olacağının düzenlendiği belirtildi. Söz konusu kararda şunlar denildi:

Belirtilen yönetmelik ve yönerge uyarınca Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2022 yılı yaz Kur'an kurslarının açılması ile buna ilişkin uygulama esas ve usullerinin tüm il müftülüklerine gönderildiği, Ankara'nın Altındağ İlçe Müftülüğüne bağlı olarak hizmet veren Ankara Adliyesi kurum camiinde de müftülük gözetim ve denetiminde yürütülecek Kur'an kursu eğitim ve öğretiminin yukarıda belirtildiği üzere Anayasa, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, yasa, yönetmelik ve yönergeye dolayısıyla hukuka uygun olduğu, ihbar eden vekilinin sunduğu ihbar dilekçesinde belirttiği hususların suç teşkil etmediği, iddiaların soyut, mesnetsiz ve genel nitelikli olduğu anlaşıldığından ihbar edilenler hakkında soruşturmaya yer olmadığına karar verildi.

Kaynak : Sabah Gazetesi

İlişkili Haberler

Manşetler