Gündem

7421 sayılı Kanun özelinde yapılan 10 değişiklik

7421 sayılı vergi usul kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanunun özeti

Eklenme : 21 Kasım 2022 Pazartesi 00:01 - Güncelleme : 21 Kasım 2022 Pazartesi 00:04


Mahmut Esen'in, 7421 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun özelinde hazırladığı çalışmayı yayınlıyoruz

 

16.11.2022 GÜN VE 7421 SAYILI VERGİ USUL KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNUN ÖZETİ

(TBMM kabul edilmiş olup henüz -20.11.2022 itibarıyla -R.G. yayınlanmamıştır.)

                                                                                                                      Mahmut ESEN

 

1- Hazine ve Maliye Bakanlığı motorlu taşıt ticareti yapan (imal/ inşa/ ithal edenler ile fabrika/bayi/yetkili satıcı/acenteler vb.) mükelleflerden tahsil edilecek vergilerin güvenliği için 30 milyon TL kadar teminat alınacak, ayrıntılı konular Bakanlık tarafından düzenlenecektir.

2-Kamulaştırma Kanununda ek/değişiklikler yapılmıştır.

Bu bağlamda;

-İmar planında umumi hizmetlere/resmi kurumlara ayrılmış taşınmazlar 5 yıl içerisinde kamulaştırılmaz veya kamulaştırma kararı kaldırılmaz ise malikleri tarafından mülkiyet hakkından kaynaklı olarak adli yargıda davalar açılabilecektir.

-Önceki (6830 sayılı) Kanuna göre kamulaştırıldığı ve bedelleri banka hesabına yatırıldığı halde sahiplerine ödenmemiş durumlarda kamulaştırma işlemleri güncelleştirilmiş bedelin ödendiği tarih itibarıyla tamamlanmış sayılacaktır.

-Mahkemelerce hükmedilen kamulaştırma bedelleri bir ay içinde ödenecek, bu süre içinde ödenmemesi halinde genel hükümlere göre icraya başvurulabilecektir. Kamulaştırma davalarında mahkeme ve icra harçları maktu olarak belirlenecektir.

-4.11.1983-28.07.2021 tarihleri arasında kamulaştırma işlemleri tamamlanmadığı/kamulaştırılmadığı halde fiilen kamu hizmetlerine ayrılmış veya el konulmuş taşınmaz malların mahkemelerce hükmedilen bedel ve tazminatlarının ödenmesi için kamu idarelerinin kesinleşmiş bütçe giderlerinin %3’ ü oranında payayrılacaktır.

3-  Cemevleri ile ilgili olarak mevzuatta ayrıntılı/köklü değişiklikler yapılmıştır.

Bu bağlamda;

-İmar Kanununa yapılmış bir ek madde ile imar planlarında cemevi yerlerinin ayrılması, mülki idare amiri izniyle ve imar mevzuatına uygun olması koşulu ile cemevleri yapılabileceğine ilişkin düzenleme yapılmıştır.

-Cemevleri konusunda büyükşehir/belediye ile  il özel idareleri  kanunlarında yapılmış eklerle:

Gerektiğinde cemevleri yapımı, bakım ve onarımı konusunda büyükşehir belediyeleri için zorunluluk arz eden diğer belediye ve il özel idareleri için de takdire bırakılmış görev ve sorumluluklar getirilmiştir.

Belediyeler cemevlerine ücretsiz/indirimli tarifeden içme suyu verebileceklerdir.

Cemevlerinin aydınlatma giderleri Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesinden karşılanacaktır.

4- Daha önce CBK ile düzenlendiği için AYM tarafından kanunla düzenlenmesi gerektiği gerekçesiyle iptal edilmiş olan Fiyat İstikrarı Komitesinin kuruluşu için  bu kez  yasal bir düzenleme çıkarılmış ve bu amaçla 4059 sayılı Kanuna madde eklenmiştir.

5- Belediyeler ve il özel idarelerinde (konusu suç oluşturmamak koşulu ile ) yersiz/haksız ödenmiş sosyal denge tazminatı ödemeleri nedeniyle adli/idari/mali işlem yapılmayacaktır.

6-Kamu İhale Kuruluna itirazen başvuruda bulunmuş ve iddialarının tümünde haklı çıkmış başvurucuya, başvuru ücreti faizsiz olarak geri ödenecektir.

Bu kapsamda önceki başvuru ücretleri için  de Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde başvurucda bulunulması gerekmektedir.

7 EKAP üzerinden yapılabilecek ihale işlemlerinin kapsamı  ( doğrudan temin/yaklaşık maliyet vb. unsurları da içerecek şekilde) genişletilmiştir.

8- Kömür ocaklarında  iş kazası sonucu hayatını kaybeden işçilerin SGK borçları silinecek ve hak sahiplerine ( koşulsuz) gelir ve aylık bağlanacaktır.

Daha önce vefat etmiş işçilerin hak sahipleri de aynı haklardan yararlanabilecektir.

Ayrıca ölen sigortalının eşi/çocuğuna kamu idarelerinin sürekli işçi kadrolarında istihdam olanağı getirilmiştir.

(Bu konuları düzenleyen daha önce kabul edilmiş geçici hükümler yürürlükten kaldırılmıştır.

9- İstanbul Finans Bölgesinde faaliyette bulunan kurumlara yurtdışındaki bazı kazançlarından %50 oranında  vergi indirimi uygulanması olanağı getirilmiştir.

10- AYM tarafından iptal edilmiş olan TMSF kayyım olarak atandığı şirketlerde önceki yöneticiler tarafından ve danışıklı (muvazaalı ) yapıldığına karar verilmiş devir/temlik işlerinin geçersiz sayılacağı konusu yeniden düzenlenmiştir.

 

Kaynak : Gazete Memur