,

7 Bakanlığı kapsayan atama ve görevden alma kararnameleri yayımlandı

26 Şubat 2022 tarihli Resmi Gazetede 7 Bakanlığı kapsayan atama ve görevden alma kararları yayımlandı

7 Bakanlığı kapsayan atama ve görevden alma kararnameleri yayımlandı

26 Şubat 2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan atama ve görevden alma kararları şu şekildedir:

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2022/54
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan İş Başmüfettişliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 6 ncı maddeleri gereğince Türkiye İş Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Bekir AKTÜRK atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2022/55
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişi Durdu Mehmet ÇAKIROGLU, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2022/56
Çevre, Şehircilik ve îklim Değişikliği Bakanlığında açık bulunan Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Mekânsal Planlama Genel Müdür Yardımcısı Hacı Abdullah UÇAN atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2022/57
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde açık bulunan II. Bölge Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Cengiz YILDIRIM atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2022/58
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürü Murat Zekeriya AYDIN, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4 üncü maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2022/59
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına ve Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Mustafa Mert AYAZ atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2022/60
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince, Kültür ve Turizm Bakanlığı Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim ACAR görevden alınmış ve bu suretle boşalan Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Candemir ZOROĞLU atanmıştır,

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2022/61
Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan Mardin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Elif Belkıs BAŞTÜRK atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2022/62
Vakıflar Genel Müdürlüğü Edime Vakıflar Bölge Müdürü Osman GÜNEREN, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2022/63
Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürü İsmail ÇOLAK, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4 üncü maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2022/64
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince, Millî Eğitim Bakanlığı Balıkesir İ1 Millî Eğitim Müdürü Yakup YILDIZ görevden alınmış ve bu suretle boşalan Balıkesir İl Millî Eğitim Müdürlüğüne, Malatya İl Millî Eğitim Müdürü Ali TATLI atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2022/65
Millî Eğitim Bakanlığında açık bulunan Muş İl Millî Eğitim Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Enver KIVANÇ atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2022/66
Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Maruf ARAŞ atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2022/67
Tarım ve Orman Bakanlığı IV. Bölge Müdürü Kerim GENÇOGLU, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2022/68
Tarım ve Orman Bakanlığı Tunceli İ1 Tarım ve Orman Müdürü Orhan KAYA, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2022/69
Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan Muş İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Mehmet GÜN atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2022/70
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Cihan SOY ALP atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2022/71
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Aylin ÇAĞLAYAN ÖZCAN atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2022/72
Ticaret Bakanlığı İzmir Ticaret İl Müdürü Şahin ERSÜ, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ııci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2022/73
Rekabet Kurulu;
- İkinci Başkanlığına Ahmet ALGAN,
- Üyeliğine Berat UZUN,
4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 22, 23 ve 24 üncü maddeleri ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7 nci maddeleri gereğince atanmıştır.

Kaynak : TT

İlişkili Haberler

Manşetler