,

6 Kuruma Ait Atama Kararları yayımlandı

Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2023/97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105)

6 Kuruma Ait Atama Kararları yayımlandı

ATAMA KARARLARI

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2023/97

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan Personel Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Engin DEMİR atanmıştır.

23 Şubat 2023
 

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2023/98

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Şemseddin YALÇIN atanmıştır.

23 Şubat 2023

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2023/99

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan Personel Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Bülent ERDEM atanmıştır.

23 Şubat 2023


Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2023/100

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan Şehit Yakınlan ve Gaziler Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Hamza Gökhan ERYILMAZ atanmıştır.

23 Şubat 2023
 

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2023/101

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan İş Müfettişliklerine, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren ekli listede yer alan îş Müfettiş Yardımcıları 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

23 Şubat 2023

23/2/2023 TARİHLİ VE 2023/101 SAYILI KARARIN EKİ LİSTE
1.BURAK KAYGISIZ
2.MUSA GEZER
3.KURTULUŞ ÖNER
 
Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2023/102

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Çevre, Şehircilik ve îklim Değişikliği Bakanlığı;
-   Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Talha TÜRKOĞLU,
görevden alınmış,
~ Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Sezayi KÖSE,
-  Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdür Yardımcılığına Fatma TORU,
-   Mekânsal Planlama Genel Müdür Yardımcılığına Selma TOSUN, atanmıştır.

23 Şubat 2023

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2023/103

Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Vergi Müfettişliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Fatih AY atanmıştır,

23 Şubat 2023
 

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2023/104

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlan Kurulu Üyeliğine, 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7 nci maddeleri gereğince İhsan Özgür ÇETİN atanmıştır.

23 Şubat 2023
 

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2023/105

Orman Genel Müdürlüğü;
-    Amasya Orman Bölge Müdürü Halil OFLU,
-    Denizli Orman Bölge Müdürü Erhan ÇETİNKAYA,
-    Giresun Orman Bölge Müdürü Ahmet GÜNEŞ,
-    Sakarya Orman Bölge Müdürü Ziya POLAT,
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

23 Şubat 2023

 

Kaynak : Resmi Gazete

İlişkili Haberler

Manşetler