,

TOKİ'den 32 soruda 250 bin sosyal konut projesi

TOKİ, 250 bin adetlik sosyal konut projesi için 32 maddelik sık sorulan sorular dosyası yayımladı

TOKİ'den 32 soruda 250 bin sosyal konut projesi

250 bin adetlik sosyal konut projesi için 32 maddelik sık sorulan sorular dosyası TOKİ tarafından yayımladı. Dosyada, kimlerin başvuru yapabileceği, hane halkındaki farklı kişilerin başvuru yapıp yapamayacağına yönelik çok sayıda soruya cevap verildi.

TOKİ 250 BİN SOSYAL KONUT BAŞVURUSUNA İLİŞKİN SIKÇA SORULAN SORULAR

 1. Başvuru aşamasında konut tipi seçilebilecek mi?

Başvurular, konut tipi (2+1 ve 3+1) ayrımı olmadan, proje bazında başvuru yapılacaktır. (Hak sahiplerinin konut tipleri ihale yapıldıktan sonra gerçekleştirilecek olan “Konut Belirleme Kurası” ile belirlenecektir.)

 1. 50.000/100.000 Konut projesinde kurada hak sahibi olup konut satış sözleşmesi imzalamayan vatandaşlar 250.000 konut projesine başvuru yapabilirler mi?

Bankaya dilekçeyle başvurarak hak sahipliğinin iptal edilmesini talep edip, yatırmış olduğu başvuru bedelini iade alan vatandaşlar 250.000 konut projesine başvuru yapabilir.

 1. 250.000 Konut Projesinde hane halkından farklı kişiler iki ayrı farklı projeye başvuru yapabilir mi?

250.000 konut projesinde hane halkı adına, yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir; her iki eşin de başvuru yapılması durumunda başvuruların tamamı geçersiz sayılacaktır.

 1. Hane halkındaki farklı kişiler (kişi, eşi ve velayet altındaki çocuğu hariç) (dede, 18 yaş üstü çocuk) projelere başvuru yapabilir mi?

Evet. Başvurabilir.

 1. Şehit ailesi kategorisinde yapılacak başvurularda yaş sınırı var mıdır?

Sadece bu kategoride yaş sınırı yoktur.

 1. Vekaletname ile başvuru yapılabilir mi?

Evet.

 1. Her ilden başvuru yapılabilir mi?

Banka şubelerinden başvuru yapacak olanlar, sadece projenin bulunduğu ildeki yetkili şubelerden başvuru yapılabilir. Ancak e-devlet üzerinde şartların taşınması şartı ile istenilen yerden başvuru yapılabilir.

 1. Başvuru şartları geçerliliğinde hangi tarih esas alınacak?

Gelir, konut olmama, ikametgah, yaş şartlarını başvuru tarihinde taşıması gerekmektedir. Daha sonraki değişiklikler dikkate alınmayacaktır.

 1. Adına kayıtlı “yapı kullanım belgesi” olan vatandaşlar projelere başvuru yapabilirler mi?

Konut başvurusunda bulunan kişilerin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerine tapuda kayıtlı bağımsız bir konutun bulunmaması, daha önce Toplu Konut İdaresince satılmış bir gayrimenkule sahip olmamış ve daha önce Toplu Konut İdaresinden kredi almamış olması şartı aranmaktadır. Yapı kullanım belgesi başvuru şartları arasında yer almamaktadır.

 1. Konutunu iade/fesih edenler ve işyeri alanlar başvuru yapabilir mi?

Konutunu iade/fesih edenler ve işyeri alanlar da başvuru yapabilecektir.

 1. E-devletten başvuru yapılabilir mi?

Evet. Ancak E-devlet başvurularında başvuru yapabilmek için aktif bir başvurusunun olmaması gerekmektedir. Ancak sistemden veya kişini bilgilerinin eksikliğinden dolayı e-devlet başvuru yapılamadığında, bankadan başvurusu yapmalıdır.

 1. Hisseli tapu sahibi olanlar başvuru yapabilir mi?

Bağımsız ve tam hissesi olmadığı sürece başvuru yapılabilir.

 1. Engelli ve kısıtlı kişilerin başvurusu nasıl olacaktır?

Başvuru şartlarında engelli kategorisinden başvuru yapılabilmesi için en az %40 engelli olunması gerekmektedir. 18 yaşından küçük engelli çocuğu olan anne veya baba kendi adına Engelli kategorisinden başvuru yapabilecektir. 18 yaşından büyük kısıtlı olan engelliler vasi/velileri aracılığı ile başvuru yapacaklardır. Bu konuda vasilik kararında hüküm bulunmalı (borçlandırma işlemlerine, konut alım işlemlerine yönelik) veya vasilik makamı olan mahkemeden uygunluk yazısı getirilmelidir.

Başvuru belgeleri ne zaman alınacak?

14 Eylül - 31 Ekim 2022 tarihlerinde başvuru yapılacaktır.

Başvuru belgeleri; E-devletten başvuru yapanlar için, yapılan kura sonucunda hak sahibi kabul edilen kişilerden sözleşme aşamasında temin edilecektir. Banka aracılığı ile başvuru yapanlar kategorisine göre; engelli/emekli/genç/diğer durumu kanıtlayan belge ile ikamet/nüfus/gelir/yaş şartlarının belgelenmesi istenecektir.

 1. Başvuru bedel iadeleri ne zaman ve nasıl yapılacaktır?

“Başvuru dönemi içinde” başvuru bedelini alarak başvurusunu iptal edebilir. Daha sonra asil hak sahibi olmayanların başvuru bedelleri kuradan sonra 5 işgünü sonra iade edilecek.

Başvurusu iptal edilenler de kurayı beklemeden başvuru bedelini iade alabilecekler.

 1. Aylık hane geliri nasıl hesaplanmalıdır?

Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 14.000 TL. (İstanbul İli için 16.000 TL) olması gerekmektedir. (Başvuru sahibinin ve eşinin gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dâhil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin toplamı.) Maaşında icra kesintisi olanların icra kesintisinden önceki geliri dikkate alınacaktır.

 1. Çiftçi veya ticari faaliyeti olan kişilerin başvurularda belirtilen azami gelirleri nasıl tespit edilecektir?

Ticari faaliyeti olanlarda son yıl vergi levhasında görünen yıllık net karın 12'ye bölünmesi sonucundaki değer ile gelir tespit edilecektir. Zirai faaliyeti olanlarda ise (bilanço ve işletme esasına göre defter tutanlar hariç) beyan ettikleri gelirleri esas alınacaktır.

 1. Geliri olmayanlar bu projelere başvurabilir mi?

TOKİ tarafından söz konusu projelere başvuru için asgari gelir düzeyi belirlenmemiştir.

 1. Sözleşme ne zaman imzalanacak, inşaat ne zaman başlayacaktır?

İdarece inşa edilecek konut projelerinde; imar planlama, projelendirme ve ruhsatlandırma işlemlerinin tamamlanması ve ihale sürecini müteakip, konutların satış fiyatları belirleme işlemleri tamamlandıktan sonra sözleşme imzalama işlemleri başlatılacaktır.

 1. Konutu devir ya da kiraya verebilir miyiz?

2+1 ve 3+1 konutlarda alıcının devir hakkı bulunmamaktadır.

 1. Başvuru sürecinde, yapılan başvuru farklı proje ile değiştirilebilir mi?

250.000 konut projesinde herhangi bir projeye başvuru yaptıktan sonra, başka bir projeye başvuru yapılmak istenmesi durumunda, ilk başvuru yapılan projedeki başvurunun bankada iptal edilmesinden sonra ikinci bir projeye başvuru yapılabilir.

 1. Peşinat oranını fazla ödeme veya tamamen kapatılabilir mi? Vade de kısaltma olabilecek mi?

Peşinat oranını fazla ödeme imkanı bulunmakta olup, tamamen de kapatılabilir. Vadede kısaltma imkânı bulunmaktadır.

 1. Vatandaşın konutunu iade etmek istemesi halinde süreç ne şekilde ilerleyecek?

İade etme hakkı bulunmakta olup, banka nezdinde imzalanan satış sözleşmesi hükümleri uyarınca işlem yapılacaktır.

 1. 250.000 Konut projesinde asil hak sahibi olup, çıkan konutu istemeyenler için başvuru bedel iade süresi nedir?

İlgili projedeki sözleşme imzalama süresinin bitimini müteakiben başvuru iade işlemleri yapılacaktır.

 1. Konut değiştirme (becayiş) imkanı var mı?

Sözleşme imzalama aşamasında vardır.

 1. “Engelli çocuk yardımı” hane halkı gelirine ilave edilecek mi?

Evet dahil edilmektedir.

 1. E- devlet'den başvuru yapıldıktan sonra Red mesajı geldi, neden?

250.000 Konut projelerine başvurularda yoğunluk yaşandığından bu tür sorunlar yaşanmakta olup, konuya ilişkin yazılım güncellemeleri devam etmektedir.

 1. Sözleşme imzalama aşamasındaki masraflar nelerdir?

Kurada konut hakkı kazanan başvuru sahiplerinin sözleşme imzalama süreci öncesinde sözleşme imzalama masrafları web sayfamızda duyurulacaktır.

 1. Kore/Kıbrıs gazileri neden konut projelerinden 1. kategoriden yararlandırılmıyor?

İdaremiz projelerine “ Şehit ailelerine, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimleri” kategorisinden başvuru yapabilecekler yönetmelikle belirlenmiştir. “Şehit ailelerine, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimlerine açılacak faizsiz konut kredisi hakkında ” yönetmelik doğrultusunda, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan “Hak Sahipliği Belgesi” sistemden onaylananlar Şehit Aileleri, Maluller (Terör Malulleri) ile Dul ve Yetimlerini kategorisinden başvuru yapılabilmektedir. Halihazırda Kıbrıs/Kore gazilerinin bu kategoriden konut sahibi olabilmeleri ile ilgili herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır.

 1. Taksit ödemeleri sabit mi olacak?

Taksit ödemeleri her altı ayda bir olmak üzere Memur Maaş Artış oranı ile (İdarece belirlenen) oran dahilinde artışa uğrayacaktır.

 1. Şehit ailesi, Terör, Harp ve Vazife malulleri kategorisi ile ilgili detay bilgiler:

*Şehit ailesi, Terör, Harp ve Vazife malulleri kategorisinden başvuru yapabilmek için TOKİ ve Sosyal Güvenlik Kurumu sisteminden “HAK SAHİPLİĞİ” onaylananlar başvuru yapabilecektir. (Kıbrıs ve Kore gazileri bu kategoriden başvuru yapamamaktadırlar).

*Şehit ailesi, Terör, Harp ve Vazife malullerinin sadece bir konut alma hakkı vardır. Daha önce bu hak kullanıldı ise tekrar başvuru yapılamaz.

*Bu hakkın kullanılmasında öncelik;

 1. Şehit evli ise eşi değil ise anne ve ya babadan biri,
 2. Şehidin eşi evlenmiş veya vefat etmiş ise şehidin yetim aylığı alan çocuğu olması durumunda çocukları müşterek başvuru hakkına sahiptir.

*Şehit ailesi ve Terör malulleri kategorisi başvuruları e-devlet üzerinden alınmamaktadır.

 1. 250 Bin Sosyal Konut Projesine Başvuru Yapma Hakkı Olanlar;
 • İdaremizden daha önce sözleşmesi imzalanmış konutu devir alıp, borcu tamamlanmadan devir yapanlar, (TOKİ konutunu 3. Şahıstan alıp tapusunu almadan tekrar devir edenler.)
 • İdaremizden   almış olduğu konutu iade edenler,
 • İdaremizden   almış olduğu konut fesih edilenler başvuru yapabilecekler.
 1. Başvuru Yapamayacak Olanlar;
 • İdaremizden   daha önce konut sözleşmesi imzalanmış olanlar,
 • İdaremizden   daha önce konut sözleşmesi imzalanmış olup, borcu bitmeden bir başkasına devir

yapanlar,

 • İdaremizden daha önce sözleşmesi imzalanmış konutu devir alıp, borcu tamamlanıp tapu devri yapılanlar başvuru yapamayacaklardır
Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler