,

Kamu bankaları İstanbula taşımaya hazırlanıyor

İstanbul Finans Merkezi’nin açılışına az bir süre kaldı. Daha önce nisan ayı içerisinde açılacağı açıklanan İFM’ye kamu bankaları taşınma hazırlıklarını tamamladı. Bu hafta bankaların bazı birimlerinin taşınması bekleniyor.

Kamu bankaları İstanbula taşımaya hazırlanıyor

Birol BOZKURT

Dünyanın önde gelen fi­nans merkezleri arasına girecek olan İstanbul Fi­nans Merkezi, açılış için gün sayı­yor. Daha önce nisan ayı içerisin­de açılacağı duyurulan merkezle fi­nansın kalbi, İstanbul Ataşehir'de atacak.

2012 yılında ilk adımın atıl­dığı ve İstanbul Ataşehir'de bulu­nan İstanbul Finans Merkezi pro­jesinde, bankalardan sigorta şir­ketlerine kadar geniş yelpazedeki kuruluşların tek bir noktada top­lanması hedeflendi. Dünyanın en önemli ekonomi merkezlerinden birisi arasına girecek olan ve 300 bin metrekarelik alanı kapsayacak olan İstanbul Finans Merkezi’n­de Merkez Bankası, Ziraat Banka­sı, Halk Bankası, Vakıfbank, Bor­sa İstanbul, BDDK ve SPK gibi ku­ruluşların genel müdürlükleri yer alacak.

Bu kurumlar arasında ta­şınma simülasyonlarını tamamla­yarak binalarını tamamlayan ka­mu bankaları nisan ayı içerisinde taşınmaya başlıyor. Ziraat Banka­sı’nın bu hafta, Vakıfbank ve Halk­bank’ın ise nisan ayı içerisinde ge­nel müdürlük binasına birim bi­rim taşınacağı öğrenildi. Ayrıca BDDK ve SPK’nın yer alacağı Mer­kez Bankası binasının ise henüz ta­mamlanmadığı görüldü. Bu arada ilk etapta finans merkezinde çalı­şanların vardiyalı olarak çalışacağı ifade edildi.

100 bin kişi çalışacak

İstanbul Finans Merkezi'n­de Merkez Bankası, BDDK, kamu bankaları, sigorta şirketleri yer ala­cak ve merkezde 100 bin kişi çalışa­cak. Finans Merkezi'nin içerisin­de alışveriş merkezi, konferans sa­lonları, otel yer alıyor. 26 bin araç kapasiteli otopark da bulunuyor. Akıllı şehir konseptiyle inşa edi­len İstanbul Finans Merkezi'nde­ki çalışmaları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile, Hazine ve Maliye Ba­kanlığı birlikte yürütüyor.

 

Bölgenin finans merkezi olacak

İFM ile farklı pek çok finansal kuruluşları bünyesinde bulundu­rarak nitelikli istihdam hedefleni­yor. Amaç finansal hareketliliği, fi­nansman ve yatırım olanaklarını geliştirerek ekonomik büyümeye ivme kazandırmak.

3,4 milyon metrekare alan üzeri­ne kurulan İFM,1,4 milyon metre­kare ofis alanı, 100 bin metrekare alışveriş merkezi, 2.100 kişilik kongre merkeziyle beraber çeşitli sosyal donatıları, otel ve perakende hizmetleri ile akıllı şehir yönetimi anlayışıyla çevre dostu Gold LE­ED sertifikalı bir kümelenme böl­gesi olarak katılımcıların tüm ihti­yaçlarını karşılayacak finansal bir ekosistem olarak kurgulandı.

Ziraat GYO, İFM'de Ziraat Bankası ile kira sözleşmesi imzaladı

Ziraat GYO, İstanbul Finans Merkezi Ziraat Kuleleri Projesi'n­de yer alan Kule-1'in tamamının Ziraat Bankası'na 5 yıl süreyle ay­lık 42,8 milyon TL kira bedeli üze­rinden kiralanmasına ilişkin kira sözleşmesi imzaladı.

"Konut piyasası hareketlenecek”

Projenin ilk açıklandığı andan itibaren bölgede konut fiyat­larının hareketlenmeye başla­dığını söyleyen Tüm Girişim­ci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Başkanı Hakan Ak­doğan,“İFM bulunduğu yer göç alan kalabalık bir bölge. İstanbul’da finans kuruluşla­rının merkezlerinin yer aldığı böyle bir kümelenmenin faa­liyete geçmesi hiç kuşkusuz konut piyasasını da hareketlen­direcektir.

İstanbul’a taşınmak durumunda kalan çalışanların olacağını da düşünürsek bu ha­reketliliğin boyutunun daha da artacağını söyleyebiliriz” dedi.

Kaynak : Dünya Gazetesi

İlişkili Haberler

Manşetler