BIST 100 8.334,95 %1.41 Dolar 27,45 %0.15 Euro 29,04 %0.18 Altın Gram 1.627,04 %0.04 Brent Petrol 92,36 %0.16 Bitcoin 28.035,99 %3.59
,

2024-2026 Dönemi Bütçe Çağrısı ve Eki Bütçe Hazırlama Rehberi yayımlandı

2024-2026 Dönemi Bütçe Çağrısı ve Eki Bütçe Hazırlama Rehberi Resmi Gazetenin mükerrer sayısında yayımlandı

2024-2026 Dönemi Bütçe Çağrısı ve Eki Bütçe Hazırlama Rehberi yayımlandı

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yer alan 483 sayfalık tebliğde, merkezi yönetim bütçesinin hazırlık çalışmalarını yönlendirmek üzere 2024-2026 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'da (OVP) ekonomi ve maliye politikalarının temel amaçlarının belirlendiği kaydedildi. 2024-2026 döneminde, makroekonomik ve finansal istikrarın güçlendirilmesi, yüksek katma değerli üretimin teşvik edilmesi, yeşil ve dijital dönüşüm odağıyla verimlilik ve ihracat artışı yoluyla büyüme ve cari işlemler dengesinde kalıcı iyileşmenin sağlanması, enflasyonunun orta vadede tek haneye düşürülmesi, iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesi ile afetlerle etkin mücadele ederken mali disiplininin korunmasının temel amaç olduğu vurgulandı.

VERGİ TABANININ GENİŞLETİLMESİ AMAÇLANDI

Aynı dönemde maliye politikasının temel amaçlarına ilişkin, "Deprem ve afet risklerine yönelik harcamalar hariç kamu açığının kademeli olarak azaltılması ve kamu mali yönetiminin sürdürülebilirliğinin güçlendirilmesi, yeşil ve dijital dönüşüme katkı sağlanması, gelir dağılımının iyileştirilmesi, mali disiplinin ekonomide güven ve istikrarı artıran bir çıpa olarak korunması, para, maliye ve gelirler politikaları arasındaki eşgüdümün güçlendirilmesi, kamu mali yönetiminde sürdürülebilir ve sağlıklı gelir kaynaklarının artırılması için vergi tabanının genişletilmesi ve vergilemede gönüllü uyumun artırılmasına yönelik çalışmaların sürdürülmesi, kamu gelirlerine yönelik tahsilat performansının artırılması, kayıt dışılıkla mücadelenin teknolojik imkanlardan daha çok faydalanılarak tüm tarafların etkin katılımıyla yürütülmesidir" denildi. 

Kamu idarelerinin OVP'de belirlenen politika, tedbir ve öncelikler doğrultusunda hareket ederek kendilerine tahsis edilen ödenekleri aşmadan kaynaklarını etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanacağı vurgulandı. 6 Şubat depremlerinde hasar gören bölgelerin iyileştirilmesi ve yeniden yapılandırılmasıyla depremin etkilerinin ortadan kaldırılması için gerekli önlemlerin alınmaya devam edileceğinin altı çizildi.

TEBLİĞ

Cumhurbaşkanlığından:

2024-2026 DÖNEMİ BÜTÇE ÇAĞRISI

Merkezi Yönetim Bütçesinin hazırlık çalışmalarını yönlendirmek üzere 2024-2026 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program yayımlanmıştır. Orta Vadeli Program’da ekonomi ve maliye politikalarının temel amaçları belirlenmiştir.

Bu kapsamda 2024-2026 döneminde, makroekonomik ve finansal istikrarın güçlendirilmesi, yüksek katma değerli üretimin teşvik edilmesi, yeşil ve dijital dönüşüm odağıyla verimlilik ve ihracat artışı yoluyla büyüme ve cari işlemler dengesinde kalıcı iyileşmenin sağlanması, enflasyonunun orta vadede tek haneye düşürülmesi, iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesi ile afetlerle etkin mücadele ederken mali disiplininin korunması temel amaçtır.

Aynı dönemde maliye politikasının temel amaçları ise; deprem ve afet risklerine yönelik harcamalar hariç kamu açığının kademeli olarak azaltılması ve kamu mali yönetiminin sürdürülebilirliğinin güçlendirilmesi, yeşil ve dijital dönüşüme katkı sağlanması, gelir dağılımının iyileştirilmesi, mali disiplinin ekonomide güven ve istikrarı artıran bir çıpa olarak korunması, para, maliye ve gelirler politikaları arasındaki eşgüdümün güçlendirilmesi, kamu mali yönetiminde sürdürülebilir ve sağlıklı gelir kaynaklarının artırılması için vergi tabanının genişletilmesi ve vergilemede gönüllü uyumun artırılmasına yönelik çalışmaların sürdürülmesi, kamu gelirlerine yönelik tahsilat performansının artırılması, kayıt dışılıkla mücadelenin teknolojik imkânlardan daha çok faydalanılarak tüm tarafların etkin katılımıyla yürütülmesidir.

Kamu idareleri Orta Vadeli Program’da belirlenen politika, tedbir ve öncelikler doğrultusunda hareket ederek kendilerine tahsis edilen ödenekleri aşmadan kaynaklarını etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanacaklardır. 2023 yılı Şubat ayında meydana gelen ve asrın en büyük afetlerinden biri olan Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerde hasar gören bölgelerin iyileştirilmesi ve yeniden yapılandırılmasıyla depremin etkilerinin ortadan kaldırılması için gerekli önlemler alınmaya devam edilecektir. Harcama gözden geçirmeleri sistematik hale getirilerek verimsiz harcama alanları tasfiye edilecek ve yeni harcama alanları sınırlandırılacaktır. Hazine nakit rezervinin güçlendirilmesi ve daha etkin kullanımı için Tek Hazine Kurumlar Hesabının kapsamı daha da genişletilecektir. Süreklilik arz etmeyen ve konjonktüre dayalı gelirlerin oluşturduğu geçici kaynaklara karşılık olarak kalıcı mahiyette harcama oluşturulmayacaktır. Kamu yatırım, harcama, teşvik ve desteklerinin etkinliği artırılacaktır.

Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, Orta Vadeli Program, Bütçe Çağrısı ve eki Bütçe Hazırlama Rehberi ile Yatırım Genelgesi ve eki Yatırım Programı Hazırlama Rehberi’nde yer alan makro politikalar, hedef ve gösterge niteliğindeki temel ekonomik büyüklükler, ödenek teklif tavanları, genel ilkeler ve standartlar ile çok yıllı bütçeleme anlayışını esas alarak 2024, 2025 ve 2026 yıllarına ilişkin bütçe tekliflerini sunacaklardır.

2024-2026 dönemi bütçe hazırlık çalışmalarına katılan kamu idareleri ile personeline, yoğun emek ve mesai isteyen bu süreçte üzerlerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getirecekleri inancıyla başarılar diler, bilgi ve gereğini önemle rica ederim.

14 Eylül 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

Ek: 2024-2026 Dönemi Bütçe Hazırlama Rehberi

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler