,

Rektör, ‘Görevi Kötüye Kullanmak’ tan yargılanacak

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) eski genel sekreteri Tamer Ceylan'ın Üniversite ve Rektör Ahmet Kutluhan aleyhine açtığı dava örnek oldu. Ankara 9. İdare Mahkemesi ilk kez görevi başındaki bir rektörün yargılanmasına karar verdi.

Rektör, ‘Görevi Kötüye Kullanmak’ tan yargılanacak

‘AYNI GÜN İÇİNDE GÖREVE İADE VE ATAMA’

Kutluhan, PAÜ rektörü olarak göreve başladığında Üniversitenin Genel Sekreteri Tamer Ceylan eski Rektör tarafından Arkeoloji Enstitüsü Sekreterliği’ne atanmış ve Denizli İdare Mahkemesi'ne işlemin iptali davası açmıştı. Mahkemenin iade kararı vermesinin ardından Kutluhan tarafından aynı gün içinde önce görevine iade edildi sonra da Genel Sekreterlik bünyesinde koordinatör olarak görevlendirildi.

Ceylan, bu kez İzmir Bölge İdare Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi. Karar gerekçesinde bu atama ‘hizmet gereklerinden ziyade yargı kararının etkisiz bırakılması ve davacının kadro görevinden uzaklaştırılması' olarak nitelendirildi. Mahkeme kararının ardından görevine ikinci kez iade edilen Ceylan yine aynı gün içinde ikinci kez koordinatör olarak atandı.

‘YÖK REKTÖRÜN YARGILANMASINA İZİN VERMEDİ’

İki kez göreve iade almasına rağmen kadro görevine atanmayan Tamer Ceylan, bu kez Üniversite aleyhine tazminat davası açtı. Denizli İdare Mahkemesi, Ceylan'a 25 bin lira tazminat ödenmesine hükmetti. Ceylan'ın avukatı Bayram Can Çapar mahkeme kararlarına dayanarak Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'na PAÜ Rektörü Ahmet Kutluhan hakkında ‘görevi kötüye kullanma' suçlamasıyla suç duyurusunda bulundu.

Savcılık; Denizli'de uzun süre bekleyen dosya hakkında ‘görevsizlik' kararı verdi, dosyayı Yükseköğretim Kurulu'na (YÖK) gönderdi. YÖK ise mahkeme kararlarına rağmen ‘İşlem yapılmasına yer olmadığına' karar vererek PAÜ Rektörü Ahmet Kutluhan'ın yargılanmasının önüne geçti.

Mahkeme kararlarına rağmen görevine iade edilmeyen PAÜ Genel Sekreteri Tamer Ceylan

‘BU KEZ YÖK'E KARŞI DAVA AÇTILAR’

Kamu görevinin kötüye kullanıldığı ve ilgililer hakkında işlem yapılmasının gerektiğini savunan Ceylan bu kez YÖK kararına karşı Ankara 9. İdare Mahkemesi'ne başvurdu. Kutluhan'ın yanı sıra üniversitenin personel daire başkanı Ethem Çelik, Genel Sekreter vekilleri Mehmet Çiçek ve Selçuk Burak Haşıloğlu'nun yargılanmasına izin verilmesini, işlem yapılmasına yer olmadığı yönündeki kararın hukuka aykırı olduğunu savundu. Mahkeme yapılan işlemi hukuka uygun bulmadı ve YÖK işleminin de iptaline karar verdi.

‘MAHKEME KARARI ŞEKLEN UYGULANMIŞ'

Ankara 9. İdare Mahkemesi karar gerekçesinde idarenin yargı kararlarını aynen ve gecikmeksizin uygulamaktan başka seçeneği olmadığını hatırlatarak; “Kararın şeklen değil içeriğine uygun olarak yerine getirilmesi zorunludur” ifadesine yer verdi. Diğer yargılama kararlarına da atıfta bulunulan gerekçede Kutluhan'ın yargı kararlarını uygulamayarak ‘görevi kötüye kullanma' suçunu işlediğine dair ciddi emarelerin bulunduğu, bu durumun yargı kararlarıyla sabit olduğu ve bu nedenle ceza soruşturması açılması yönünde işlemler tesis edilmesinin gerektiğini buna rağmen alınan YÖK kararının hukuka uygun olmadığı belirtildi.

‘ÖRNEK KARAR: İMZA KİME AİT OLURSA OLSUN TEK SORUMLU REKTÖR’

Diğer sanıklar yönünden de işlemi inceleyen mahkeme örnek bir kararın altına imza attı. Mahkeme atama yetkisinin doğrudan rektörde olduğunu işaret ederek, “Personel daire başkanı ve genel sekreter vekilleri tarafından yargı kararına uymadıkları yönünden icrai nitelikte bir işlem bulunmadığına” karar verdi. Bu kararda ise rektörün atama öncesinde görüş almasının ya da imza silsilesinde başka kişilerin olmasının rektörün yetkisini sınırlamadığı, Rektör’ün başka kişilerin görüşlerine bağlı olmadığı, esas itibariyle yetkinin rektörde olduğundan imza silsilesi içinde bulunan kişilere herhangi bir kusur atfedilemeyeceği belirtildi. YÖK'ün diğer personel hakkındaki işleminde hukuka aykırılık bulunmadı.

‘REKTÖR HAKKINDA CEZA DAVASI AÇILACAK’

Ceylan'ın avukatı Bayram Can Çapar, Rektör hakkında kamu davası açılacağını belirterek, “Bu karar ile Pamukkale Üniversitesi Rektörü’nün mahkeme kararlarını uygulamaması nedeniyle görevini iki kez kasten kötüye kullandığı sabit hale gelmiştir. Bu aşamadan sonra işlediği suçlar nedeniyle Rektör Kutluhan hakkında görevini kasten kötüye kullanmak suçundan ceza davası açılacaktır. Görevdeki Rektör’ün bu aşamadan sonra Pamukkale Üniversitesi'nin selameti ve kurumun daha fazla zarar görmemesi için onuruyla istifa etmesi gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

Kaynak : Sözcü Gazetesi

İlişkili Haberler

Manşetler