,

Öğrenci affının detayları açıklandı

05.07.2022 Tarih 31887 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanarak Yürürlüğe Girmiş Olan Kanun ile getirilen öğrenci affına ilişkin duyuru yayımlandı

Öğrenci affının detayları açıklandı

05.07.2022 Tarih 31887 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanarak Yürürlüğe Girmiş Olan Devlet Memurları Kanunu İle Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 7417 Sayılı Kanun İle 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa Eklenen Geçici 35. Madde Hükümlerine Göre Öğrenci Affı Hakkında Duyuru

A. BAŞVURU KAPSAMI VE ŞARTLARI
Yükseköğretim kurumlarında hazırlık dâhil bütün sınıflarda intibak, önlisans, lisans tamamlama, lisans, lisansüstü öğrenimi gören öğrencilerden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar, kendi isteğiyle ilişikleri kesilenler dâhil, terör suçu ile kasten öldürme suçlarından (madde 81, 82 ve 83), işkence suçundan (madde 94 ve 95), eziyet suçundan (madde 96), cinsel saldırı (madde 102), çocukların cinsel istismarı (madde 103), uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan (madde 188) mahkum olanlar ile sahte belge sebebiyle kaydı iptal edilenler ile kayıt sırasında sahte belge verenler ile 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 71 inci maddesinde yazılı suçlar ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler hariç, her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler ile bir programı kazanarak kayıt yapma hakkı elde ettikleri halde kayıt yaptırmayanlar bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içinde ilişiklerinin kesildiği veya kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna başvuruda bulunmaları şartıyla bu Kanunun 44 üncü maddesinde belirtilen esaslara göre 2022-2023 eğitimöğretim yılında öğrenimlerine başlayabilirler. İlgili Geçici 35. Madde kapsamında Bakanlığımız tarafından alınacak af başvuruları için başvuruda bulunmak isteyen adayların 07 Kasım 2022 tarihine kadar Bakanlığımıza müracaat etmeleri gerekmektedir.

B. BAŞVURU SÜRECİNE İLİŞKİN GENEL USUL VE ESASLAR
1. Adayların başvurularını aşağıdaki adrese şahsen, APS veya özel kargo yoluyla göndermeleri gerekmektedir.
2. Başvuru ve evrak teslimi için son tarih 07 Kasım 2022 Pazartesi günü saat 18:00’dır. Adayların evraklarını, belirtilen süre içerisinde Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Birimine ulaştırmaları gerekmektedir. Süresi içinde ulaşmamış evrakın posta veya kargodaki gecikmelerinden Sağlık Bakanlığı sorumlu olmayacaktır.
3. Sorularınız için; 0(312) 585 17 08-10-11-12-31-32 numaralı telefonları arayabilirsiniz.
C. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1. Eğitime Başlama Dilekçesi (Aftan Yararlanma Başvuru Formu)
2. ÖSYM Yerleştirme Sonuç Belgesinin Sureti (Fotokopi)
3. Adli Sicil Kaydı
4. Askerlik Durum Belgesi
5. Kimlik Fotokopisi

ÖNEMLİ NOT:
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa Eklenen Geçici 35. Madde Hükümlerine Göre Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri ile Sağlık Bakanlığı adına üniversite tıp fakültelerindeki uzmanlık eğitimi programlarına yerleştirilenler dışındaki (YÖK adına YÖK’e bağlı üniversitelerin Kadrolarına Yerleştirilen Adaylar ve Bakanlığımız dışında diğer kurumlara yerleşen adaylar) adayların yerleştirildikleri kuruma müracaat etmeleri gerekmektedir.
 Adaylara önemle duyurulur.

ADRES:
Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Birimi;
(Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü)
Üniversiteler Mah. 6001 Cadde No:9
06800 Bilkent -Çankaya / ANKARA

Başvuru Formu

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler