,

MEB'e bağlı okul ve kurumların kömür ihtiyacını TKİ karşılayacak

Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı 81 ildeki okul ve kurumlara yeni eğitim öğretim yılında Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumunca (TKİ) azami 500 bin ton kömür dağıtımı gerçekleştirilecek.

MEB'e bağlı okul ve kurumların kömür ihtiyacını TKİ karşılayacak

Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı kararı ile "Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumlara 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı İçin Isınma Amaçlı Kömür Dağıtımına İlişkin Karar" yürürlüğe girdi.

Buna göre, MEB'e bağlı 81 ildeki okul ve kurumlara 2023-2024 eğitim öğretim yılında azami 500 bin ton kömür dağıtımı gerçekleştirilecek. İhtiyaç duyulması halinde MEB'in talebi üzerine toplam miktar Hazine ve Maliye Bakanlığınca artırılabilecek.

Her il ve ilçede dağıtımı yapılacak kömür miktarı, belirlenen hükümlere göre okulların derslik sayıları ve bölgenin iklim koşulları dikkate alınarak MEB tarafınca belirlenecek. Dağıtımı yapılan kömürler okul veya kurumun ısıma ihtiyacının karşılanması dışında herhangi bir tasarrufa konu edilemeyecek.

İl ve ilçe milli eğitim müdürlükleri, kömür teslimlerini okulların ihtiyaçları nispetinde yapılmasını sağlayacak. Bu karar kapsamında 2023-2024 eğitim öğretim yılında yapılacak kömür sevkiyatları ve termin planı hakkında MEB ile TKİ arasında protokol yapılacak.

TKİ tarafından "CIF" satış esaslarında MEB tarafından bildirilen teslim noktalarına kadar gönderilecek kömür, sevkiyat noktalarının konumuna göre belirlenecek nakil vasıtalarıyla TKİ sorumluluğunda nakledilecek.

Sevkiyat programı, belirlenen termin planına uygun olarak yapılacak. İl ve ilçe milli eğitim müdürlükleri ise termin planına uyarak bu hususta gerekli tedbirleri alacak. Termin planına uyulamaması durumunda okulların talepleri TKİ'nin imkanları dahilinde hazırlayacağı yeni sevkiyat programına göre karşılanacak.

TKİ ile TCDD Taşımacılık AŞ arasında protokol yapılacak

Bu karar kapsamında dağıtılacak kömürün en uygun vasıtalar ve en düşük maliyetlerle dağıtılması ve kamuya en az mali yük getirmesi sağlanacak.

Bu kapsamda TKİ ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık Anonim Şirketi (TCDD Taşımacılık AŞ) ile taşıma konusunda protokol yapılarak öncelik verilmesi sağlanacak. TCDD Taşımacılık AŞ kömürlerin eksiksiz ve zamanında teslim edilmesi için gerekli önlemleri alacak.

İl ve ilçe içerisinde dağıtım organizasyonu, il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri koordinasyonunda gerçekleştirilecek. TKİ, bu karar kapsamında dağıtılacak kömürü kendi üretim yaptığı sahalardan temin edecek. Kömürler sevk edilmeden önce analizleri, TKİ'nin akredite laboratuvarlarında yapılacak.

Bu doğrultuda "Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği"nde belirlenen kriterlere uygun olan kömürler sevk edilecek. Evsafa uygun kömürlerin sevk edilmesi TKİ'nin sorumluluğunda olacak. TKİ tarafından yapılan analiz sonuçları, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine ulaştırılarak, teslim alınan kömürlere yeniden analiz yapılmayacak.

İl ve ilçe milli eğitim müdürlükleri MEB tarafından bu karar hükümleri kapsamında denetlenebilecek. Yapılan denetimler ve denetim sonucunda hazırlanan raporlar ise Hazine ve Maliye Bakanlığına bildirilecek. Yapılan iş ve işlemlere ilişkin tüm bilgi ve belgeler, görevlendirme incelemelerine veya diğer denetimlere sunulmak üzere muhafaza edilecek.

Okul ve kurumlara yapılan kömür tesliminden doğan vergi ve harçlar (KDV dahil) TKİ tarafından ödenecek. TKİ Genel Müdürlüğü tarafından karar kapsamında belirlenen kriterlere uygun olarak "CIF" satış esaslarına göre okul ve kurumlara teslim edilecek kömüre ilişkin bedeller görevlendirme bedeli sayılacak ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 35'inci maddesi çerçevesinde TKİ'ye ödenecek.

TKİ'ye bağlı işletmelerden temin edilen ve münhasıran kuruluşun tesislerinde üretilerek okul ve kurumlara sevk edilen kömür için tespit edilecek satış fiyatı, aynı ürünün kuruluşun teshine yönelik işletme bazında, bir önceki ay ağırlıklı ortalama satış fiyatı olacak.

Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar MEB ile TKİ arasında yapılacak protokolle belirlenecek. Karar hükümleri Hazine ve Maliye Bakanı tarafından uygulanacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı

İlişkili Haberler

Manşetler