BIST 100 9.374,19 %0.29 Dolar 31,05 %0.78 Euro 33,66 %0.82 Altın Gram 2.033,80 %0.84 Brent Petrol 81,59 %-2.47 Bitcoin 50.999,98 %1.16
,

MEB’den 2024 Yılı Alan Değişikliği yer değişikliği duyurusu

Milli Eğitim Bakanlığı 2024 Yılı Alan Değişikliğine Bağlı Yer Değişikliği Duyurusunu yayımladı MEB'den yapılan açıklamada, öğretmenlerin “Alan değişikliği” başvurularının 18-22 Aralık tarihleri arasında MEBBİS üzerinden yapılacağı ve kabul edip atamaların 26 Aralık'ta gerçekleştirileceği duyuruldu.

MEB’den 2024 Yılı Alan Değişikliği  yer değişikliği duyurusu

Bakan Yusuf Tekin mesaj yayımladı:

“Öğretmenler Odası Buluşmaları”mızda sıkça dile getirilen bir konu da, öğretmenlerimizin “Alan değişikliği” talebiydi.

İstişare kültürüyle şekillenen yönetim anlayışımızla çocuklarımızı geleceğe hazırlayan öğretmenlerimizin daha mutlu bir şekilde görevlerine devam etmelerini sağlamak için buradan bir müjde vermek istiyorum: Millî Eğitim Bakanlığı olarak öğretmenlerimizin “Alan değişikliği” için başvurularını 18-22 Aralık tarihleri arasında MEBBİS üzerinden kabul edip atama işlemlerini 26 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştireceğiz.

Hayırlı, uğurlu olsun inşallah.

ALAN DEĞİŞİKLİĞİNE BAĞLI YER DEĞİŞİKLİĞİ DUYURUSU

Bakanlığımızda kadrolu olarak görev yapan öğretmenlerden adaylıkları kaldırılmış olmak şartıyla;
-    Öğrenimine uygun alanı dışında bir başka alana atananların,
-    Öğrenimleri birden fazla alana kaynak teşkil edenlerin,
-    Görev yaptığı alan dışında başka bir alana kaynak olan lisans düzeyinde yükseköğretim bitirenlerin
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları ile eki çizelge doğrultusunda, mezun oldukları yükseköğretim programına göre atanabilecekleri alanlara atanmak üzere alan değişikliği başvuruları alınacaktır.
Ayrıca sınıf öğretmeni olarak görev yapmakta iken Personel Genel Müdürlüğü ile Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen 540 saatlik Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği Eğitim Programını başarıyla tamamlayanların da özel eğitim alanına atanmak üzere alan değişikliği başvuruları alınacaktır.
Alan değişikliğine bağlı yer değiştirme işlemleri aşağıda yapılan açıklamalar doğrultusunda D.Başvuru ve Atama Takvimi’nde belirtilen süre içerisinde gerçekleştirilecektir.
DİKKAT! Sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken öğretmen kadrosuna atananlardan başvurunun son günü itibarıyla; 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 4’üncü maddesi kapsamında öğretmen kadrosuna atananlar bakımından bir yıllık çalışma süresini doldurmayanlar ile 7433 sayılı Kanun kapsamında öğretmen kadrosuna atananlar bakımından sözleşmeli ve kadrolu toplam dört yıllık çalışma süresini doldurmayanlar bu duyuru kapsamında başvuruda bulunamayacaktır.
DİKKAT! Öğretmen ve eğitim kurumu yöneticilerinden diplomalarında yazılı yan alanlarına ya da aylık karşılığı okutabilecekleri derslerin bulunduğu alanlara geçmek isteyenlerin başvuruları ile mezuniyetleri itibarıyla atanmaları Talim ve Terbiye Kurulunun 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kararında farklı bölüm mezunlarınca ihtiyacın karşılanamaması şartına bağlı (ikinci öncelikli) olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

A.    KONTENJANLARIN BELİRLENMESİ
Öğretmen ve eğitim kurumu yöneticilerinin tercihine açılacak alanlar ve kontenjanlar, (bilim ve sanat merkezleri, halk eğitimi merkezleri ile özel program ve proje uygulayan eğitim kurumları hariç) alanlar itibarıyla net öğretmen ihtiyacı ve Bakanlığın öğretmen atamasına ilişkin planlaması dikkate alınarak öğretmen ihtiyacını karşılamada güçlük çekilen 5 ve 6 ncı hizmet alanlarında belirlenecektir.

B.    BAŞVURU, TERCİH VE ATAMA
1.    Başvurular, D. Başvuru ve Atama Takvimi’nde belirtilen süre içerisinde “mebbis.meb.gov.tr” veya “personel.meb.gov.tr” adreslerindeki “Elektronik Başvuru Formu” aracılığıyla yapılacaktır.
2.    Bu Duyuru kapsamında başvuruda bulunacak öğretmenler; Elektronik Başvuru Formu’na yansıtılacak kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı, hizmet süresi, hizmet puanı ve benzeri bilgilerini başvuru yapmadan önce MEBBİS e-Personel Modülünden (Özlük) kontrol ederek yanlış ya da eksik bilgilerinin düzeltilmesini belgeye dayalı olarak eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerinden talep edeceklerdir.
3.    Lisans mezuniyetine bağlı olarak başvuruda bulunacak öğretmenler değiştirmek istedikleri alana ilişkin mezuniyet bilgilerini MEBBİS’e işleteceklerdir.
4.    Mezuniyetleri birden fazla alana kaynak teşkil edenler ile birden fazla lisans mezuniyeti olanlar sadece bir alan için yer değişikliği başvurusunda bulunabileceklerdir.
5.    Selçuk Üniversitesi Meslekî Eğitim Fakültesi Anaokulu Öğretmenliği Programı ile Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Programının birbirine eşdeğer olduğu 08.07.2004 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararında belirtilmiş olup bu husus yargı kararı gereği geçerliliğini devam ettirdiğinden Selçuk Üniversitesi Meslekî Eğitim Fakültesi Anaokulu Öğretmenliği Bölümü mezunu öğretmenlerin Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanı için yaptıkları başvurular kabul edilecektir.
6.    Bilişim Teknolojileri alanına atanmak üzere başvuruda bulunacak öğretmenlerden “Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği”, “Matematik-Bilgisayar Bölümü”, “İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri”, “Bilgisayar Teknolojisi Bölümü/Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü” , “Bilgi Teknolojileri” ve “Yönetim Bilişim Sistemleri” programlarından mezun olanlar, bu öğrenimlerine bağlı olarak meslekî ve teknik ortaöğretim kurumlarını tercih edemeyeceklerdir.
7.    Halen eğitim kurumu yöneticisi olarak görev yapanlar alan değişikliği yapmak üzere başvuruda bulunabileceklerdir.
8.    Yurt dışında görevlendirilenler ile aylıksız izinli olan öğretmenlerden yurt dışı görev süresi veya izinlerinin 05.02.2024 tarihine kadar sona ereceğini belgelendirenler, diğer şartları da taşımaları kaydıyla alan değişikliği başvurusunda bulunabileceklerdir.
9.    Bakanlık dışında kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilen öğretmenler, görevlendirmeleri sona erdirilmedikçe başvuruda bulunamayacaklardır.
10.    Alan değişikliğine bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunan ve geçmek istediği alanda görev yaptığı ilde kontenjan belirlenen öğretmen ve eğitim kurumu yöneticileri, sisteme yansıtılacak eğitim kurumları arasından il içinde en fazla 25 (yirmi beş) eğitim kurumu tercihinde bulunabileceklerdir.
11.    Yirmi beş (25) eğitim kurumu tercihinde bulunanlar tercih dışı seçenek olarak; “Tercihlerim dışında kadromun bulunduğu ilçe içerisinde atanmayı istiyorum.”, “Tercihlerim dışında il içerisinde atanmayı istiyorum.”, “Tercihlerim dışında atanmayı istemiyorum.” seçeneklerinden birini mutlaka işaretleyeceklerdir.
12.    İl içinde soruşturma sonucu görev yeri değiştirilen öğretmenler başvuru tarihi itibarıyla üç yıl geçmeden; aynı ilçe içerisinde yer değişikliği yapılanlar daha önce görev yaptıkları eğitim kurumuna, ilçe dışına yer değişikliği yapılanlar daha önce görev yaptıkları ilçeye atanmak üzere alan değişikliğine bağlı yer değişikliği başvurusunda bulunamayacaklardır.
13.    Başvurular öncelikle eğitim kurumu müdürlüğünce incelenecek ve uygun olan başvurular onaylanacaktır.
14.    Onaylanan Elektronik Başvuru Formu’nun iki adet çıktısı alınarak başvuru sahibi ve eğitim kurumu müdürlüğünce imzalanacaktır. Çıktıların bir nüshası başvuru sahibine verilecek, bir nüshası eğitim kurumunda muhafaza edilecektir.
15.    Müstakil müdürlüğü bulunmayan eğitim kurumlarında görevli öğretmenler ile kadroları il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinde bulunan öğretmenler, başvurularını kadrolarının bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine yapacaklardır.
16.    Eğitim kurumu müdürlüğünce onaylanan başvurular sırasıyla ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerince incelenecek ve uygun olan başvurular sistem üzerinden onaylanacaktır.
17.    Başvuru onay sürecine ilişkin iş ve işlemlerden, okul, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerinde görevli personel birlikte sorumlu olacaktır.
18.    Alan değişikliği sürecinin sağlıklı yürütülmesi bakımından başvuruların yukarıda yapılan açıklamalara uygun olup olmadığı önem arz etmektedir. Bu nedenle açıklamalara uygun olmayan başvurular okul, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerince reddedilecektir.
19.    Atama işlemleri, başvurusu onaylananların tercihleri de dikkate alınmak suretiyle hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacaktır. Hizmet puanlarının hesabında alan değişikliği başvurusunun son günü esas alınacaktır. Hizmet puanlarının eşit olması durumunda sırasıyla öğretmenlikteki hizmet süresi fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek, eşitliğin devamı halinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurası ile belirlenecektir. Öğretmenlikte hizmet süresinin hesabında alan değişikliği başvurusunun son günü esas alınacak olup bu sürelere Bakanlığımıza bağlı resmî eğitim kurumlarında kadrolu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli statüde geçen süreler dâhil edilecektir.
20.    Sonuçlar, "personel.meb.gov.tr" adresinde ilan edilecektir.
DİKKAT! Başvuru kayıt işlemi yapıldıktan sonra hizmet puanlarına etki edecek değişiklikler başvuru sistemine yansımayacağından, ilgililerin hizmet puanına etki edecek değişiklikleri başvuru yapmadan önce tamamlamaları gerekmektedir.

C.    DİĞER HUSUSLAR
1.    Başvuruları incelemek/onaylamak/reddetmek üzere il millî eğitim müdürlüklerinde birim amirinin (il millî eğitim müdür yardımcısı/şube müdürü) başkanlığında komisyon kurulacaktır.
2.    Elektronik Başvuru Formu haricinde veya süresi dışında yapılan, okul, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerince onaylanmamış olan, atama alanı ve mezun olduğu yükseköğretim programı yanlış girilerek yapılan başvurular ile başvuru şartlarını taşımadığı hâlde gerçeğe aykırı belgeyle ya da evrakta tahrifat yaparak, gerçek durumunu gizleyerek yapılan başvurular ve buna bağlı gerçekleştirilmiş tüm işlemler geçersiz sayılacaktır.
3.    Kadroları okul ve kurumlarda olup Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatında geçici görevlendirilen öğretmenlerden alan değişikliği gerçekleştirilenlerin geçici görevlendirmeleri sona erdirilerek yeni görevlerine başlamaları sağlanacak ve alan değişikliği gerçekleşen öğretmenler bir yıl süreyle yeniden görevlendirilmeyeceklerdir.
4.    Kadroları Bakanlığımızın merkeze bağlı taşra teşkilatında olan eğitim kurumu yöneticisi ve öğretmenlerin alan değişikliğine bağlı yer değiştirme işlemleri bakımından görev yeri Ankara ili kabul edilecektir.
5.    Alan değişikliği gerçekleştirilen öğretmenlerin atamaları iptal edilmeyecektir. Ancak gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların alan değişikliğine bağlı atamaları iptal edilecektir.
DİKKAT! Bu Duyuru doğrultusunda alan değişikliği işlemi gerçekleşen öğretmenler, üç yıl süreyle il içi isteğe bağlı yer değiştirme talebinde bulunamayacaklardır.
DİKKAT! Bu Duyuru doğrultusunda alan değişikliği işlemi gerçekleşen öğretmenler 2024 Yarıyıl Tatili Mazerete Bağlı Yer Değiştirme Döneminde başvuruda bulunamayacaklardır.

Ç. TEBLİGAT ve GÖREVE BAŞLAMA
1.    Alan değişikliği işlemi yapılan öğretmenlerin kararnameleri Bakanlığımızca sistem üzerinden il millî eğitim müdürlüklerine, il millî eğitim müdürlükleri tarafından da ilgili okul/kurum müdürlüklerine gönderilecektir.
2.    Alan değişikliği işlemi gerçekleşen öğretmenlere okul/kurum müdürlüklerince tebligat yapılacak ve tebligata ilişkin belge okul/kurum müdürlüklerinde muhafaza edilecektir.
3.    Ayrılma ve başlama işlemleri D. Başvuru ve Atama Takvimi’nde belirtilen tarihler arasında gerçekleştirilecektir.

D. BAŞVURU VE ATAMA TAKVİMİ

İşlem Basamağı

Tarih

Başvuru

Başlangıç:18 Aralık 2023

Bitiş: 22 Aralık 2023 (Saat 16.00)

Onay

18-22 Aralık 2023

Atamalar

26 Aralık 2023

Görevden Ayrılma ve Göreve Başlama İşlemleri

19 Ocak-2 Şubat 2024

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler