,

MEB, yurt dışına 520 öğretmen ve 100 akademisyen gönderecek

Milli Eğitim Bakanlığı yurt dışına 520 öğretmen ve 100 akademisyen görevlendirmek için ilana çıktı

MEB, yurt dışına 520 öğretmen ve 100 akademisyen gönderecek

MEB yurt dışına öğretmen ve akademisyen görevlendirmek için ilana çıktı. Öğretmen ve akademisyenlerin başvuruları 10 ila 18 Ocak 2022 tarihleri arasında alınacak. Mesleki yeterlik sınavı ise 13 Şubat 2022 tarihinde yapılacak. Mesleki yeterlik sınavında başarılı olan adaylar temsil yeteneği sınavına alınacak.

Yurt dışında görevlendirmeye Sınav başvurusunun son günü itibarıyla eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfında en az 5 yıl hizmeti bulunan öğretmenler başvuru yapabilecektir. Son 10 yılda kınama cezasından daha ağır bir disiplin cezası almış olan öğretmenler başvuru yapamayacaktır.

Yurt dışı öğretmenlik şartları

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Sınav başvurusunun son günü itibarıyla eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfında en az 5 yıl hizmeti bulunmak,
c) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfında yer alan kadrolarda fiilen çalışıyor olmak (Vekil öğretmenler ile sözleşmeli öğretmen olarak çalışanlar hariç),
ç) Askerlik hizmetini yapmış veya askerlik hizmetinden muaf tutulmuş olmak,
d) En az lisans düzeyinde öğrenim görmüş olmak,
e) Görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile engelli bulunmamak ve herhangi bir bulaşıcı hastalığın taşıyıcısı olmamak,
f) 26.09.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
g) Yurt dışında görevlendirilmesine bir engeli bulunmamak,
ğ) Son 10 yılda kınama cezasından daha ağır bir disiplin cezası almamış olmak,
h) Hizmetin gerektirdiği temsil yeteneğine sahip olmak,
ı) Tablo-1’de belirtilen İngilizce Dil Belgesi İstenen Ülkeler ile Tablo-3’te belirtilen Biyoloji ve Matematik branşlarında İngilizce; Tablo-5’te belirtilen Türkçe/Türk Dili ve Edebiyatı branşında ise Arapça olmak üzere sınav başvurusunun son günü itibarıyla son 5 yıl içinde YDS/YÖKDİL Sınavından en az “E/50 puan” düzeyinde veya bu puana denk ÖSYM tarafından denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan sınavlardan alınmış dil belgesine* sahip olmak,
i) Daha önce Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu tarafından yurt dışında görevlendirilmiş olanlar için önceki yurt dışı görevinde başarılı olmuş ve yurt içi görevine başladığı tarihten itibaren sınav başvurusunun son günü itibarıyla en az 2 yıl çalışmış olmak,
j) Tablo-2’de belirtilen ülke grubuna başvuru yapacak adaylar için Avrupa Birliği ülkelerinden birinin vatandaşlığına ve/veya Belçika’da süresiz oturma ve çalışma iznine sahip olmak.

* Yurt dışına görevlendirme en fazla 2 kez yapılır.
* Yurt dışında görevlendirilen öğretmenler bir eğitim ve öğretim dönemi görev yapmadan yurt içi görevlerine dönemezler.
* Aylıksız izinde olan ve Kılavuzun 2.1’ inci maddesindeki başvuru şartlarını taşıyan öğretmenler de başvurabilecektir.
* Daha önce yapılan yurt dışı öğretmenlik sınavlarında başarılı olarak yurt dışı görevlendirilme sırasında bekleyen ve başarı sırasında beklediği ülke grubundan farklı bir ülke grubunda görevlendirilmek isteyen öğretmenler de bu sınava başvurabileceklerdir. Bu durumda olan öğretmenler, görevlendirilmeye hak kazandığı ülke gruplarından yalnız birinde görevlendirilir.

Yurt Dışında Görevlendirilecek Öğretmenleri Seçme Sınavı Kılavuzu için tıklayınız.

Yurt dışınde görevlendirilecek Öğretim Üyesi/ Öğretim Görevlisi/ Okutman Seçme Sınavı başvuru kılavuzu için tıklayınız

MEB yurt dışı öğretmenlik branşları şu şekilde olacak

 

İlişkili Haberler

Manşetler