,

Hukuk fakültelerine girişte puan yükseltme ve kontenjan azaltma kaliteyi artıracak

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, "Hukuk eğitiminin kalitesini daha da artırmaya yönelik tedbirleri almamız gerekiyor. Hukuk fakültelerinin kontenjanlarının 125 binden 100 bine düşürülmesi ile ilgili ve daha sonraki hedeflerde daha da yükseltilmesi, özellikle hukuk fakültelerine giriş puanlarının yükseltilmesi ve kontenjanların azaltılması hukuk eğitimindeki kaliteyi artıracak" dedi.

Hukuk fakültelerine girişte puan yükseltme ve kontenjan azaltma kaliteyi artıracak

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara'da 'Yargı Reformu Strateji ve İnsan Hakları Eylem Planı' toplantısında konuştu. Bakan Tunç, İsrail-Filistin çatışmalarında ana amacı sivilleri korumak olan Cenevre Sözleşmesi’nin ihlal edildiğini belirtirken, Türkiye olarak, kalıcı istikrar ve barışın tesisi için çalışmayı sürdüreceklerini söyledi. Tunç, Yargı Reformu Strateji Belgesi ve İnsan Hakları Eylem Planı’nın adalete güvenin artması, vatandaşların yargı hizmetlerinden en adil ve en etkin bir şekilde yararlanması, temel insan hak ve özgürlüklerinin kullanılabilmesi amacıyla yasama, yürütme ve yargı olarak devletin kurum ve kuruluşlarına görevler yüklediğini belirtti. Tunç, "Gerek Orta Vadeli Programda gerekse 12'nci Kalkınma Planında yer alan adalet ve hukuk alanındaki ana başlıkların hayata geçirilebilmesi için ayrıntılı hedefler Yargı Reformu Strateji Belgesi ve İnsan Hakları Eylem Planında yer alacak hususlar olacaktır" dedi.

'EYLEM PLANININ UYGULANMASINDA ÖNEMLİ MESAFE ALDIK'

İnsan Hakları Eylem Planı’nın insan hakları alanında Türkiye’nin yol haritasını belirleyen tematik bir politika belgesi olduğunu vurgulayan Tunç, "Özgür birey, güçlü toplum; daha demokratik bir Türkiye vizyonu doğrultusunda hazırladığımız İnsan Hakları Eylem Planı, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 2 Mart 2021 tarihinde açıklanmıştı. Planın uygulama döneminde son derece önemli mesafeler aldık ve öngörülen faaliyetlerin çok önemli bir kısmını başarı ile hayata geçirdik. Bugüne kadar eylem planı kapsamında gerçekleştirilmesini öngördüğümüz 393 faaliyetten 260’ını uygulamaya koyduk. Bu bağlamda gerçekleşme oranı yüzde 66 olmuştur. Vatandaşlar tüm kamu hizmetlerinde olduğu gibi yargı hizmetlerinin de adil olmasının yanı sıra kaliteli ve hızlı olarak sunulmasını talep etmektedir" dedi.

'HUKUK ÖĞRENCİLERİMİZİN İYİ EĞİTİMİ İÇİN HASSASSİYET GÖSTERİYORUZ'

Bakan Tunç, hukuk eğitiminde kaliteyi arttıracak yeni düzenlemelere dikkat çekerek, "Hukuk eğitiminin kalitesini daha da artırmaya yönelik tedbirleri almamız gerekiyor. Önceki yargı reformu strateji belgesinde hedef olarak konulan hukuk mesleklerine giriş sınavını önemsiyoruz. 2024 yılından itibaren artık avukatlık stajına başlayabilmek için hukuk mesleklerine giriş sınavını geçmek gerekecek. Hakim savcı yardımcılığı sınavına girebilmek için hukuk mesleklerine giriş sınavını kazanmak gerekecek. Dolayısıyla bu ön elemenin doğru olduğunu, yıllarca tartışıldığını hepimiz biliyoruz. Ve bunun hayata geçmesi özellikle son yargı paketlerinden birinde hayata geçmesi tüm hukuk camiamızda, barolar birliğimizde de memnuniyetle karşılandı ve inşallah ilk uygulamasını gerçekleştireceğiz. Hukuk fakültelerinin kontenjanlarının 125 binden 100 bine düşürülmesi ile ilgili ve daha sonraki hedeflerde daha da yükseltilmesi özellikle hukuk fakültelerine giriş puanlarının yükseltilmesi ve kontenjanların azaltılması hukuk eğitimindeki kaliteyi artıracak. Tabii ki akademisyenlerin yetişmesi; önümüzdeki süreç içerisinde mevcut fakültelerimizde bugünün doçentleri belki birkaç sene sonra profesör olacaklar, bugünün doktor öğretim görevlileri birkaç yıl sonra doçent alacaklar ve yeni hukuk fakültesi açmadan mevcut hukuk fakültelerimizin kalitesini daha da artırarak eğitiminin özellikle yeni gelişen ihtiyaçlar doğrultusunda yeni ilave edilecek derslerle beraber hukuk öğrencilerinin hukuk misyonuna uygun bir eğitim almaları noktasındaki hassasiyetimizi ifade etmek istiyorum" değerlendirmesinde bulundu. 

Soruşturmaların eksiksiz yürütülmesi, yargılamaların yararlanıcılara güven verecek şekilde makul sürede yürütülmesi ve kararların yeterli gerekçelere dayalı olarak verilmesinin önem taşıdığını söyleyen Tunç, Yargı Reformu Strateji Belgesi ve İnsan Hakları Eylem Planı oluşturulurken, Yükseköğretim Kurulu’ndan, Türkiye Noterler Birliği’nden, Türkiye İnsan Hakları Eşitlik Kurumu’ndan, Kişisel Verileri Koruma Kurumu’ndan, Kamu Başdenetçiliği’nden ve Türkiye Adalet Akademisi’nden de yazılı görüş talep edildiğini belirtti. 

Kaynak : DHA

İlişkili Haberler

Manşetler