,

Üniversite hastanelerindeki kriz Sayıştay raporlarında

Ege Üniversitesi Hastanesi’nin Sayıştay raporunda “Geçici bir çözümle hastane faaliyetlerinin devamının sağlandığı anlaşılmıştır. Aktarılan kaynağa rağmen borç düzeyinde ciddi bir azalış yaşanmamıştır” tespitine yer verildi.

Üniversite hastanelerindeki kriz Sayıştay raporlarında

Sarp SAĞKAL'ın haberi...

Üniversite hastanelerinin mali durumlarındaki gerileme, faaliyet raporlarından sonra Sayıştay raporlarına da yansıdı.

Faaliyet raporunda elektrik, doğalgaz gibi harcamaları arttığı için giderlerinin gelirlerinin önüne geçtiği söylenen Sayıştay raporlarında krizin itirafına yer verilmeye başlandığı görüldü. Ege Üniversitesi’nin faaliyet raporunda hastaneyle ilgili “Giderlerde birim fiyatlardaki artış oranları 2021 sonu itibarıyla bir önceki yıla göre iki kattan fazla gerçekleşirken Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) fiyatlarında yapılan artışlar ise çok yetersiz kalmıştır. Sonuçta toplam giderler, hastanenin gelirine oranla daha hızlı artmaktadır” denildi.

Raporun “öneri ve tedbirler” bölümünde de “üniversite hastanesi bütçesine merkezi bütçeden daha fazla pay ayrılması” önerisine yer verildi. 

1 MİLYON ÜZERİ ZARAR
Üniversitenin Sayıştay raporunda da mali durumdaki sıkıntılara ilişkin tespitler yer aldı. Hastanenin gelir-gider dengesinin Hazine yardımıyla sağlandığı aktarılan raporda, “En önemli gelir kaynağı T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu ödemeleri olan ve başka önemli bir gelir kaynağı bulunmayan hastanenin, uzun vadeli sürdürülebilir bir mali yapıya kavuşması hususunda kendi birimlerince alacağı gelir artırıcı ve gider azaltıcı tedbirler, tek başına yeterli olmamaktadır. Tıbbi malzemeden ek ödemelere kadar birçok gider kalemine, sürekli ve düzenli olarak gelen zamlar ile bunların oluşturduğu gider artışlarını, SUT’lardaki fiyat artışları karşılayamamaktadır. Aktarılan kaynağa rağmen borç düzeyinde ciddi bir azalış yaşanmamıştır” tespitine yer verildi.

Raporda Ege Üniversitesi  Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi’nin 2021’de 1 milyon 431 bin 330 TL zarar ettiği de aktarıldı. 

Kaynak : Cumhuriyet Gazetesi

İlişkili Haberler

Manşetler