Yaşam

TİHEK'ten '6 yaşındaki çocuk istismara uğradı' iddiasına açıklama

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), 6 yaşındaki çocuğun cinsel istismara uğradığı iddiasıyla ilgili sürecin yakından takip edildiğini bildirdi.

Eklenme : 11 Aralık 2022 Pazar 13:35 - Güncelleme : 11 Aralık 2022 Pazar 13:37


TİHEK'ten yapılan açıklamada, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin, çocuk ihmal ve istismarının önlenmesine yönelik taraf devletlere çeşitli yükümlülükler öngördüğü belirtildi.

Sözleşmeye göre, devletin, çocuğu anne-babanın ya da çocuğun bakımından sorumlu başka kişilerin her türlü kötü muamelesinden korumak, çocuğun istismarını önlemek ve bu tür davranışlara maruz kalan çocukların tedavisini amaçlayan sosyal programlar hazırlamakla yükümlü olduğu hatırlatılan açıklamada, bu sözleşmenin, Türkiye tarafından da 1995'te onaylandığı ve iç hukukun bir parçası haline getirildiği aktarıldı.

Anayasada da çocuğun devlet tarafından korunmasının güvence altına alındığı belirtilen açıklamada, ayrıca Türkiye'de çocuk haklarının, Türk Medeni Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Çocuk Koruma Kanunu kapsamında yer alan düzenlemelerle de güvence altına alındığına işaret edildi.

Açıklamada, Türkiye'nin taraf olduğu, Avrupa Konseyi İnsan Ticaretine Karşı Eylem Sözleşmesi'nin izleme organı olan İnsan Ticaretine Karşı Eylem Uzmanlar Grubu, Uluslararası Çalışma Örgütü ve Göç İdaresi Başkanlığı tarafından erken yaşta zorla evliliğin, "insan haklarının öznesi olan bireyleri metalaştıran insan ticaretinin bir alt görünümü" olarak kabul edildiği vurgulandı.

TİHEK'in de İnsan Ticaretiyle Mücadele Koordinasyon Komisyonu'nun 10 Aralık 2020 tarihli toplantısında alınan karar ile insan ticaretiyle mücadele alanında yürütülen faaliyetleri incelemek ve raporlamak amacıyla "Ulusal Raportörlük Kurumu" olarak belirlendiği kaydedilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Çocuk haklarının korunması ve geliştirilmesi, çocuklara yönelik ayrımcı muamelelerin önlenmesi ve çocukların tutulduğu alıkonulma merkezleri ile koruma altına alındığı yerlerin düzenli olarak izlenmesi ve insan ticaretinin bağımsız olarak izlenmesi misyonuna sahip olan, çocukların ihmal ve istismarı ile çocuk yaşta zorla evliliklerin önlenmesi için çalışmalarını hassasiyetle sürdüren Kurumumuz, son günlerde kamuoyuna yansıyan olay hakkındaki süreci bu misyon çerçevesinde yakından takip etmektedir."

Kaynak : Anadolu Ajansı