,

Sağlık Uygulama Tebliği’nde değişikliğe gidildi

Sağlık Uygulama Tebliği'nde (SUT) yapılan değişiklikle genel sağlık sigortalıların yatarak tedavileri kapsamında, sağlık hizmeti sunucuları tarafından kullanılan tıbbi malzeme geri ödeme bedelleri yüzde 10 ile yüzde 100 arası oranlarda artırıldı.

Sağlık Uygulama Tebliği’nde değişikliğe gidildi

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sağlık Uygulama Tebliği'nde (SUT) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, SUT'ta yapılan değişiklikle, Sağlık Hizmetleri İşlem Puanlarına Yönelik Olarak Sağlık Uygulama Tebliği düzenlemeleri kapsamında, sağlık hizmeti sunumunun sürekliliği sağlanarak SUT'ta yer alan diyaliz tedavilerinin de bulunduğu tüm paket ve diş işlem puanlarında yüzde 40 oranında artış yapıldı.

Yoğun bakım tedavileri için resmi üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularına ödenen ilave oranlar ise yüzde 60'tan yüzde 100'e yükseltildi.

Tıbbi Cihaz Fiyatlarında Yapılan Sağlık Uygulama Tebliği düzenlemeleriyle de genel sağlık sigortalıların yatarak tedavileri kapsamında sağlık hizmeti sunucuları tarafından kullanılan tıbbi malzeme geri ödeme bedellerinde yüzde 10'dan yüzde 100'e kadar değişen oranlarda artış yapıldı.

Bir ilaç daha yurt dışı ilaç listesinde

Yurtdışından Temin Edilen İlaçlara Yönelik Olarak Sağlık Uygulama Tebliği düzenlemeleri kapsamında ise "lambert-eaton miyastenik sendrom" ve "konjenital miyastenik sendrom" tanılı hastaların tedavisinde kullanılacak yeni bir ilaç yurt dışı ilaç listesine eklendi.

Ayrıca kas tutulumu gösteren söz konusu genetik hastalıklar için katılım payı muafiyeti ile geri ödeme kriterlerine ilişkin güncellemeler yapıldı.

Nadir bir hastalık olan "zellweger sendromu" ve "kalıtsal safra asit metabolizması bozuklukları" tanılı hastaların tedavisinde kullanılan ilacın ise katılım payından muafiyeti ile kullanım koşullarına yönelik düzenlemeler yapılarak hastaların bu konudaki talepleri olumlu şekilde karşılandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı

İlişkili Haberler

Manşetler