,

Her on kişiden biri çok mutlu

BAREM’in Gallup International Association (GIA) ile birlikte hazırladığı ve aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 34 ülkede gerçekleştirdiği geleneksel yıl sonu Global Mutluluk Araştırması’nın sonuçları açıklandı. Araştırmaya göre, düşüş eğilimi devam etse de insanların yüzde 54'ü mutlu.

Her on kişiden biri çok mutlu

Yeni yıla girerken, arkada bıraktığımız yılı nasıl tükettik, neler yaşadık, çevre ve insanlar üzerinde etkileri neler oldu soruları çerçevesinde dikkat çekici araştırma rapor sonuçları da gelmeye başladı. Farklı bir çalışma gerçekleştiren BAREM’in Gallup International Association (GIA) yaptığı Global Mutluluk Araştırması verilerine göre insanların %54’ü mutlu veya mutlu olduğunu ortaya çıkarıyor. Firmanın 36 bine yakın kişiyle yaptığı araştırma, dünya genelinde farklı ülkelerdeki insanların çoğunluğunda mutluluk hâlâ hakimse de, son yıllara göre sürekli düşüş eğilimi görülüyor. Onda birinden fazlası kendini çok mutsuz veya mutsuz olarak görürken, üçte biri kendini ne mutlu ne de mutsuz olarak görüyor.

Toplumsal değişiklikler, bireysel farkındalıkları yarattı

Özellikle maddi ve manevi olarak etkisinden kurtulunamayan pandemi öncesi hayatın artık geri gelmeyeceği hem kendimizde hem de toplumsal değişikliklerin sürekli olduğunun farkedilmesi bireysel farkındalıklar da yarattı. Tüm dünyada halkın geleceğe yönelik beklentilerini alışılmadık şekilde farklılaştırmasıyla sonuçlandı.

Gelecek kaygısında daha karamsarlığın hakim olması, ekonomik refahın yok oluşunun birebir tanıklığı ve nükleer silah kullanımı tehditlerinin karşılıklı savrulduğu insan varoluşunun ucuzluğunun ortasında, mutluluk yok olmadı; kimliğinin güçlü bir hatırlatıcısı olarak en mahremi oldu.

BAREM’in Gallup International Association (GIA) ile, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 34 ülkede gerçekleştirdiği geleneksel yıl sonu Global Mutluluk Araştırması’nın sonuçları dikkat çekici sonuçları ortaya çıkardı. Yalnızlaşan insan toplumsal bütünlüğün içerisinde daha fazla bireyselliğini hissedip ön plana tutuyor.

Kendiyle vakit geçirmenin anlamını keşfederken mecburi izolasyon yaşantıları yaşamsal mecburiyetten doğan kalıcı izler bırakıyor.

Özellikle yaş ilerledikçe kaygıların daha çok hissedilmesi mutluluk oranını azaltıyor.

Dünyada halen umut penceresinden bakabilen keşfetmeye heyecanlı 18-34 yaş grubu, yüzde 60 oranla en mutlu kesim olarak karşımıza çıkıyor. Geçen yıla göre düşüşten etkilenmezken, kaygı eşiği ve farkındalığı daha yüksek olan ileri yaş grubunda mutlu hissetme konusunda düşüş görülüyor.

Mutlu olanların oranı 35-54 yaş grubuna yüzde 53’e, 55 yaş ve üzeri kişilerde ise yüzde 46’ye düşüyor. Gelir arttıkça mutluluk artıyor. Geçen yıla göre toplumun en üst gelir grubunda yüzde 67’den 61’e gerileyen mutlu olma oranı, en alt gelir kesiminde anlamlı bir düşüş yaratmıyor. Mutluluk çalışma durumundan da etkileniyor.

Dünyada ev kadınları (%59), öğrenciler (%58) ve çalışanlar (%56) mutlu kesimi oluşturuyor. En düşük mutluluk oranları işsizler (%48) ve emeklilerde (%43). Dinler arasında da farklılıklar var. Dünyadaki en mutlu din grubu Hindular (%68). Onları Müslümanlar izliyor (%62). Hristiyanlar (%58) Roman Katolik ve Protestan Hristiyanlar, Budistler (%56) yakın mutluluk oranlarına sahip. En az mutlu gruplar ise Museviler (%45), Ateist ve Agnostiklerler, Ortodokslar (%46) Yine doğu ve güneydeki ülkeler ilk 5 mutlu ülke arasında yer alıyor: Filipinler, Meksika, Malezya, Afganistan, Ekvador, Japonya ve Kazakistan. Avrupa daha kasvetli tarafta ancak daha mutsuz ülkeler dünyaya dağılmış durumda: Ermenistan, Kenya, Hong Kong, Arjantin, Türkiye ve Moldova. Bu, mutluluk algılarının bireysel koşullara ve ulusal bağlama bağlı olarak farklı bir kökene sahip olduğunun bir teyidi olarak tekrar karşımıza çıkıyor.

Statü grubu yükseldikçe mutluluk artıyor

Yapılan araştırmada Türkiye’de 10 kişiden biri çok mutlu, üç kişiden biri ise mutlu olduğunu söylüyor. Türkiye’de mutluluk oran yüzde 37 ile geçen yıla göre (yüzde 42) düşüşte. Türkiye’de erkekler (%44), kadınlardan (%30) daha mutlu. Dünya genelinden farklı olarak yaş arttıkça mutluluk da artıyor. En az mutlu grup 18-34 yaş arasındaki gençler (%29) iken 55 yaş ve üzerindeki kişilerin %45’i mutlu. Türkiye’de sosyoekonomik statü grubu yükseldikçe mutluluk artıyor. Mutlu olanların SES Grubu oranları şu şekilde; AB - % 47, C1 %41, C2 %36 ve DE % 30.

Çalışma grupları açısından bakıldığında esnaf (%54), emekliler (%40) mutlu kesimi oluştururken; ücretli çalışanlar (%37), ev kadınları (%35), öğrenciler (%20) ve işsizler (%18) ortalama ve altı mutluluk oranlarına sahip.

Araştırma Künyesi: Araştırmada Ekim – Aralık 2022 aylarında, 34 ülkede 35.664 kişiyle görüşüldü. Türkiye’de Kasım ayında 708 kişi ile CATI (Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi) yöntemiyle anket yapıldı.

Kaynak : Dünya Gazetesi

İlişkili Haberler

Manşetler