,

81 ilin belediye başkanlarına ‘su seferberliği’ mektubu

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, temiz su kaynaklarının korunmasına ilişkin 81 ilin belediye başkanlarına gönderdiği mektupla başkanları ‘Su Verimliliği Seferberliği’ ile ‘Belediye Su Kayıpları Etkinliği’ne davet etti.

81 ilin belediye başkanlarına ‘su seferberliği’ mektubu

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, temiz su kaynaklarının korunmasına ilişkin 81 ilin belediye başkanlarına mektup gönderdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Kirişci, belediye başkanlarını 4 Aralık Dünya Su Kayıpları Günü'nde başlatacakları ‘Su Verimliliği Seferberliği’ne ve 5-6 Aralık'taki ‘Belediye Su Kayıpları Etkinliği’ne davet etti.

Kirişci, su kaynaklarının etkin şekilde yönetimi, korunması ve sürdürülebilirliğinin ‘Türkiye Yüzyılı’ vizyonuyla ilan ettiği hedeflere ulaşmalarında büyük önem taşıdığını vurguladı.

Su stresi altındaki Türkiye'de atılması gereken etkili adımlar konusunda belediyelere büyük görevler düştüğünü vurgulayan Kirişci, şu ifadeleri kullandı: “Ülke genelinde ortalama su kaybının yüzde 33,54 olduğu göz önüne alındığında, Bakanlıkça yayımlanan mevzuat çerçevesinde acil önlem alınması ve belediyeler tarafından bu oranın yüzde 25 seviyesine düşürülmesi gerektiği ortadadır. Bunu sağladığımızda 10 milyon nüfuslu bir kentin bir yıllık su ihtiyacının karşılanabileceği öngörülmektedir. Belediyelerimizin, şebekelerdeki kayıpların önlenmesi, kaynakların korunması, gelir getirmeyen suyun azaltılması, yağmur suyu hasadıyla arıtılmış atık suların yeniden kullanılması konularında yürütecekleri çalışmalar, yerleşim birimlerimizin su bütçesinin sürdürülebilirliğine büyük katkı sağlayacaktır. Bu tedbirler sayesinde hem ekolojik sistemin korunması hem de ekonomik kayıpların önlenmesi mümkün hale gelecektir."

Bakanlıkça 4 Aralık Dünya Su Kayıpları Günü'nde ‘Su Verimliliği Seferberliği’ başlatılması kararının alındığı bilgisini veren Kirişci, yürütecekleri çalışmalarla su tüketen her kesimden vatandaşa ulaşmayı hedeflediklerini bildirdi.

Kirişci, Türkiye'nin kaynaklarının korunmasına yönelik "suda sıfır israf" ilkesiyle hayata geçirecekleri çalışmalarda, belediyelerin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yanlarında olacaklarından hiçbir kuşkuları bulunmadığının altını çizdi.

5-6 Aralık'ta "Belediye Su Kayıpları Etkinliği" düzenlenecek

Açıklamada verilen bilgiye göre, "Ulusal Su Verimliliği Seferberliği" programlarının içme-kullanma suyu sektörü bileşeni altında "Dünya Su Kayıpları Günü-Belediye Su Kayıpları Etkinliği" düzenlenecek. Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü ve Türkiye Belediyeler Birliği iş birliğinde, 5-6 Aralık'ta Türkiye Belediyeler Birliği Konferans Salonu'nda düzenlenecek etkinlik, Bakan Kirişci ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin'in katılımıyla gerçekleştirilecek. Belediye başkanları da etkinliğe davet edildi.

Türkiye'de ilk kez bu derece kapsamlı şekilde düzenlenecek programda, belediyeler arasında tecrübe ve bilgi paylaşımının sağlanması maksadıyla "su kardeşi belediyelerin" ilanı, Türkiye'nin su varlığı ve değişen iklim koşulları nedeniyle gelecek yıllarda kaynaklarından beklenen değişimler, ülkedeki su kayıplarının kontrolüne ilişkin yasal altyapının, performans kriterlerinin ve idarelerce yürütülen çalışmaların sürdürülebilirliği ve benzeri konuların değerlendirildiği panel gerçekleştirilecek.

Ayrıca sürdürülebilir su kaybı yönetimi, kontrolsüz su tüketimlerinin önlenmesi, izole alt bölgeler oluşturulması, hidrolik model ve otomasyon sistemleri kullanımının önemi, sızıntı kontrolüne ilişkin saha çalışmaları ve benzeri teknik sunumların yer aldığı çalıştay düzenlenecek. İyi uygulama örneklerinin, teknik ve teknolojilerin paylaşıldığı fuar da kapılarını açacak.

"Suda sıfır israf" temasıyla yola çıkılan "Su Verimliliği Seferberliği" kapsamında düzenlenen Belediye Su Kayıpları Etkinliği'nin, değişen iklim şartları ve gelişen ihtiyaçların karşılanması faktörleri de dikkate alınarak, su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması yönünde yürütülecek çalışmalara hizmet etmesi hedefleniyor.

Ankara'nın bir yıllık su ihtiyacı karşılanabilir

Tarım ve Orman Bakanlığı, "Su Verimliliği Seferberliği"ni içme-kullanma suyu, tarım ve sanayi başta olmak üzere yüksek su tüketimine sahip sektörlerde ve bireysel su kullanımlarında suyun verimli ve sürdürülebilir şekilde kullanılmasına yönelik farkındalığın artırılması ve su verimliliği uygulamalarının yaygınlaştırılması maksadıyla başlattı.

2014'te yayımlanan İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü Yönetmeliği gereği büyükşehir ve il belediyeleri su kayıplarını 2023'e kadar en fazla yüzde 30, 2028'e kadar ise en fazla yüzde 25 düzeyine, diğer belediyeler su kayıplarını 2023'e kadar en fazla yüzde 35, 2028'e kadar en fazla yüzde 30, 2033'e kadar ise en fazla yüzde 25 düzeyine indirmekle yükümlü hale gelmişlerdi.

Türkiye genelinde, geçen yıl içme ve kullanma şebekesine giren su miktarı yaklaşık yıllık 6,22 milyar metreküp oldu. Bu suyun yıllık 2,09 milyar metreküplük kısmı kullanıcılara ulaşamadan kaybolurken içme suyu temin ve dağıtım sistemlerindeki 2021 su kayıp oranı yüzde 33,54 olarak hesaplandı.

Bunun yanı sıra faturalandırılmamış izinli tüketimleri de içeren gelir getirmeyen su oranı yüzde 38,67 olarak belirlendi. Gelinen aşamada, Türkiye'de 2015'te yüzde 39 olan su kaybı oranı ortalaması, yürütülen çalışmalar neticesinde 2021'de yüzde 33,54 seviyesine düşürüldü.

Su kaybı oranı ortalamasının yüzde 25 seviyesine düşürülmesi halinde bugün elde edilebilecek su kazanımı Ankara'nın bir yıllık su ihtiyacına karşılık geliyor. Gelişmiş ülkelerde su kaybı oranları yüzde 8 ila 24 aralığında seyrediyor. Dolayısıyla Türkiye için nihai hedef yüzde 10 seviyelerine ulaşılması olarak belirlendi.

Kaynak : Anadolu Ajansı

İlişkili Haberler

Manşetler