,

2023 Askerlik Yoklama İşlemlerine İlişkin Duyuru

Milli Savunma Bakanlığımızca yayınlanan ve Askeralma Yönetmeliği gereğince, 2004 doğumluve bu doğumlularla işleme tabi yükümlülerin yoklama işlemlerine ait tebliğ yerine geçecek duyuru yayımlandı

2023 Askerlik Yoklama İşlemlerine İlişkin Duyuru

2023 Yılı Yoklama İşlemlerine İlişkin Duyuru

1. 7179 sayılı Askeralma Kanunu gereğince, 2023 yılında yoklamaya tabi tutulacak yükümlüler

tarafından yapılacak işlemler ve uygulanacak yoklama faaliyetleri müteakip maddelerde açıklanmıştır.

2. 2023 yılında;

a. 01 Ocak 2023 tarihinde askerlik çağına girecek 2004 doğumlu yükümlülerden kanunierteleme hakkı bulunmayanların,

b. 7179 sayılı Askeralma Kanunu kapsamındaki ertelemeleri 2023 yılı içinde sona ereceklerin,

c. 2021 yılı (dâhil) ve öncesindeki tarihlerde yoklama yaptırdığı halde erteleme hakkını kullanan yükümlülerden (sınıflandırıldıktan sonra ertelenenler hariç) ertelemeleri 2023 yılı içinde sona ereceklerin, 01 Ocak-31 Aralık 2023 tarihleri arasında yoklamalarını yaptırmaları gerekmektedir.

3. Ayrıca 2004 ve daha yaşlı doğumlulardan; erteleme hakkı bulunmasına rağmen erteleme

hakkını kullanmadan veya erteleme süresi içerisinde silahaltına alınmak isteyenlerin yoklamalarını yaptırmaları gerekmektedir.

4. Yükümlülerin, yoklamalarını yaptırmak maksadıyla, e-Devlet üzerinden başvuru yapmalarıveya bizzat en yakın askerlik şubelerine müracaat etmeleri gerekmektedir.

5. Yoklama işlemlerini e-Devlet üzerinden başlatacak yükümlüler; www.turkiye.gov.tr

adresindeki Asal Yoklama İşlemleri başlığı altında bulunan asal yoklama başvurusu linkinden, vesikalık fotoğraflarını yükleyip, gerekli formları doldurduktan sonra, T.C. kimlik kartları ve varsa sağlıkdurumlarına ilişkin raporları ile birlikte kayıtlı bulundukları aile hekimlerine müracaat ederekyoklamalarını yaptıracaklardır.

6. Yoklamalarını askerlik şubesi vasıtasıyla yaptıracak yükümlüler; T.C. kimlik kartları, varsa;öğrenim belgesi, sürücü belgesi, meslek veya sanatlarına ilişkin bonservis, sertifika, kurs belgesi ve sağlık durumlarına ilişkin raporları yanlarında bulunduracaklardır.

7. Yurt dışında bulunan yükümlüler yoklamalarını bulundukları ülkedeki yurt dışıtemsilciliklerimize veya yurt içinde en yakın askerlik şubesine başvurarak yaptıracaklardır.

8. 2023 yılı içinde lise ve üzeri seviyedeki okullardan mezun olan yükümlülerden, ertelemehakkını kullanmak isteyenlerin, 31 Aralık 2023 tarihine kadar dilekçe ve mezuniyet veya ilişik kesme belgeleri ile birlikte en yakın askerlik şubesine müracaat etmeleri veya e-Devlet üzerinden başvurmaları gerekmektedir.

9. Yoklamaya tabi yükümlülerden yoklama işlemlerini 31 Aralık 2023 tarihine kadartamamlamayanlar hakkında, 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 24’üncü maddesi gereğince cezai müeyyide uygulanacaktır.

10. 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 27’nci maddesi gereğince, bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir.

Millî Savunma Bakanlığı

Askeralma Genel Müdürlüğü

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler