,

Belediye ve il özel idare personelinin disiplin amirleri belli oldu

Mahalli idarelerde görev yapan personelin disiplin amirlerini belirleyen Yönetmelik yürürlüğe girdi

Belediye ve il özel idare personelinin disiplin amirleri belli oldu

Mahalli İdareler Disiplin Amirleri Yönetmeliği 11 Mart 2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı.

Yayımlanan yönetmelikle il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinde görev yapan Devlet memurlarının disiplin amirlerini belirlendi.

İl özel idarelerinde görev yapan memurların disiplin amiri "Müdür" oldu.

Büyükşehir Belediyelerinde çalışan memurların disiplin amiri "Daire Başkanı" olarak belirlendi.

Belediye memurunun disiplin amiri kimdir?

İl, ilçe ve belde beleidyelerinde çalışan memurların disiplin amiri "Müdür/ Birim Amiri" olarak belirlendi.

Çerçeve yönetmeliğe göre her ne kadar daire başkanı ile Müdür ve birim amirleri disiplin amiri olarak belirlenmiş olsa da belediye başkanları, belediye ve bağlı kuruluşlarında disiplin yetkisine haizdir. Çerçeve yönetmelik için tıklayın

Disiplin amirliği şu açıdan önemlidir. Disiplin amiri olarak tespit edilmeyen amirler, kendilerine bağlı memurların disipline aykırı davranışları hakkında doğrudan ilgili disiplin amirlerine başvurabilmektedir. Disiplin amirleri uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarını vermeye yetkilidir.
Disiplin amirleri, memurların 657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinde yer alan disipline aykın davranışlarını öğrendikleri tarihten itibaren 657 sayılı Kanunda ve ilgili mevzuatında belirtilen süreler içinde disiplin soruşturmasını başlatmak ve gerekli cezayı uygulayarak disiplin cezası verme yetkisinin zaman aşımına uğramasını önlemek zorundadır.

İŞTE MAHALLİ İDARELERDE DİSİPLİN AMİRLERİ

Kaynak : TT

İlişkili Haberler

Manşetler