Öğretmenler

Uzman ve baş öğretmenler tazminat farkını 15 Ocak'ta alacak

MEB, Uzman öğretmen ve başöğretmen sertifikalarının düzenlenme tarihi 20 Aralık olarak belirlendi. Bu tazminat farkının 15 Ocak'ta alınabileceği anlamına geliyor.

Eklenme : 28 Kasım 2022 Pazartesi 22:55 - Güncelleme : 28 Kasım 2022 Pazartesi 22:57


Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınav sonuçlarının öngörülen tarihten önce açıklanmasının ardından, uzman öğretmen ve başöğretmen unvanlarına ilişkin sürece ait takvimde de güncelleme yapıldı. Uzman öğretmen ve başöğretmen sertifikalarının düzenlenme tarihi 20 Aralık olarak belirlendi

Bakanlıktan illere gönderilen yazıya göre, uzman öğretmen ve başöğretmen unvanlarına ilişkin sürecin daha kısa sürede tamamlanabilmesi bakımından "Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Eğitim Programı ile Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınav Duyurusu" ekinde yer alan takvimde değişikliğe gidilerek Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınav sonuçları 24 Kasım'da açıklandı. Bu değişiklik doğrultusunda, sürece ilişkin takvimde de güncelleme yapıldı.

Buna göre, sınav sonuçlarına itirazlar 1 Aralık'a, itirazlara ilişkin değerlendirmeler 15 Aralık'a kadar yapılacak. Kesin sonuçların 16 Aralık'ta açıklanmasının ardından sertifikalar 20 Aralık'ta düzenlenecek.

Uzman öğretmenlik yönetmelik maddesi

12 Mayıs 2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan "Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliğinin" 27. maddesi şu şekildedir:

"Sertifika düzenlenmesi ve öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen unvanından yararlanma

MADDE 27- (1) Uzman öğretmen/başöğretmen unvanı için yapılan yazılı sınavda başarılı olanlar ve sınavdan muaf olanlardan 13 üncü madde kapsamında başvurusu kabul edilenler ile 16 ncı maddenin ikinci fıkrasına göre kurumlarınca başvurusu uygun bulunanlara uzman öğretmen/başöğretmen sertifikası kesin sonuçların ilanı tarihi itibarıyla Bakanlıkça düzenlenir.

(2) Öğretmen unvanından, bu göreve atanmanın atamaya yetkili amir tarafından onaylandığı tarihten, uzman öğretmen ve başöğretmen unvanından ise uzman öğretmen/başöğretmen sertifikasının düzenlendiği tarihten itibaren yararlanılır. Uzman öğretmen veya başöğretmen unvanını kazandıktan sonra alan değiştiren ya da ilgili düzenlemelerle alanı kaldırılan veya alanının adı değiştirilen öğretmenler kazandıkları unvanları kullanmaya devam eder.

(3) Uzman öğretmen/başöğretmen unvanı verilenlere, sertifikanın düzenlendiği tarihi takip eden ay başından itibaren unvanları için öngörülen eğitim öğretim tazminatı ödenir ve her unvan için ayrı ayrı olmak üzere bir derece verilir."

Uzman öğretmenlik sertifikası düzenlenenler ne zaman tazminat farkı alacak?

Bu maddenin 3. fıkrasında, Uzman öğretmen/başöğretmen unvanı verilenlere, sertifikanın düzenlendiği tarihi takip eden ay başından itibaren unvanları için öngörülen eğitim öğretim tazminatı ödeneceği hükme bağlanmıştır. Sertifikalar 20 Aralık'ta düzenleneceği için, takip eden ay başı yani 15 Ocak'tan itibaren öngörülen eğitim öğretim tazminatı ödenecektir. "Takip eden ay başı" ifadesindan kasıt ayın biri değil, ayın 15'i anlaşılır.

Kaynak : Gazete Memur