,
#Maaş Zammı

Uzman öğretmenlik tazminatı emekliliğe yansıyacak mı?

​​​​​​​Uzman öğretmenlik ve baş öğretmenlikten dolayı alınacak ek tazminat tutarları emekli maaşına yansıyacak mı?

Uzman öğretmenlik tazminatı emekliliğe yansıyacak mı?

Uzman öğretmenlik ve baş öğretmenlik sınavı, sınav tartışmalarının gölgesinde, 19 Kasım 2022 tarihinde gerçekleştirildi. Milli Eğitim Bakanlığı, beklenen aksine çok kolay sorular sordu. Sınava giren 600 bine yakın öğretmenin yüzde 95'inin sınav baraj notu olan 70'in üzerinde alması bekleniyor.

- Uzman öğretmenlik tazminatı ne kadar olacak?

Gazetememur.com'un yaptığı hesaplamaya göre, Kasım ve Aralık aylarında da yüzde 3 enflasyon çıkması halinde, 1 Ocak 2023 tarihindeki toplam maaş zam oranı yüzde 18,68 olacaktır.Bu halde 1 Ocak 2023'te uzman öğretmenlik için 2 bin 376 lira, baş öğretmenlik için 4 bin 753 lira ek tazminat ödemesi yapılacaktır. Bu hesaplama yüzde 25 zam olacağı düşünülerek yapılmıştır Daha yüksek veya daha düşük bir oranda zam uygulanması halinde, alınacak ek tazminat tutarı da değişecektir. Tıklayınız.

- Uzman öğretmenlik tazminatı emekliliğe yansıyacak mı?

Öğretmenlerin merak ettiği bir diğer soru ise uzman öğretmenlik ve baş öğretmenlik tazminat tutarlarının emekliliğe yansıyıp yansımadığıdır. 

- 5434'e tabi olanların emekli maaşlarına yansımayacak

5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununa tabi Devlet memurlarının emekli keseneği şu kalemlere uygulanmaktadır:

Aylık + Ek Gösterge + Taban Aylık + Kıdem Aylık ve Emeklilik Tazminatı

Bu beş kaleme %20 kurum karşılığı, %12 GSSP, %16 kişi kesintisi uygulanmaktadır.

Emeklilik tazminatı ise şöyle bulunmaktadır: En yüksek devlet memuru maaşına ek göstergeye bağlı yüzdelik oran uygulanmaktadır.

Bu oranlar şu şekildedir:

Ek Göstergesi 8400 ve yukarı olanlarda %240'na

Ek Göstergesi 7600 (dahil)-8400(hariç) arasında olanlarda %180

Ek Göstergesi 4800 (dahil)-7600(hariç) arasında olanlarda %150

Ek Göstergesi 3600 (dahil)-4800(hariç) arasında olanlarda %130

Ek Göstergesi 2200 (dahil)-3600(hariç) arasında olanlarda %70

Diğerlerinde %40'ına tekabül eden miktardır.

- 5510'a tabi öğretmenlerin emekli maaşını da etkilemeyecektir

2008 yılından sonra kamuya girenler 5510 sayılı Sosyal Güvenlik Kanununa tabidir.

5510 Sayılı Kanuna göre Maaş alanlarda ise Emeklilik Tazminatı yerine Özel Hizmet Tazminat bulunmaktadır. 5510'a tabi olanlar açısından emeklilik kesintisi uygulanacak maaş unsurları; Aylık + Ek Gösterge + Taban Aylık + Kıdem Aylık ve Özel Hizmet Tazminatı şeklindedir. Prime esas kazanca sadece "ek, ilave ve bölgesel tazminatlar" dahil değildir. Özel hizmet tazminatı hesaplanırken, bölge, kurum, birim, çalışma mahalli, görevin niteliği ve benzeri kriterlere dayalı olarak asıl tazminatlara ilave, ek veya ayrıca ödenen tazminatlar hariç tutulmaktadır.

Bu tazminatın "ayrıca" oladuğu 657 sayılı Kanunun 152. maddesinde şu şekilde belirtilmiştir.

"Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda fiilen öğretmenlik yapanlara; (Öğretmen unvanlı kadrolarda bulunanlardan okul müdürü ve okul müdür yardımcısı, yönetici ve eğitim uzmanı olarak görevlendirilenler ile cezaevi okullarında çalışan öğretmenler dahil (...) olmak üzere)

a) 1-2 nci derecelerden aylık alanlar için %100'üne,

b) 3 ve 4 üncü derecelerden aylık alanlar için %95'ine,

c) Diğer derecelerden aylık alanlar için %85'ine,

....

(Ek paragraf: 30.06.2004 - 5204 S.K/Madde 2) Birinci fıkrada sayılanlardan ayrıca;

a) Başöğretmen unvanını kazanmış olanlara % 120’sine,

b) Uzman öğretmen unvanını kazanmış olanlara % 60’ına,"

Bu bağlamda, öğretmenlere ödenecek olan özel hizmet tazminatı "ayrıca" bir tazminat olduğu için emekli maaş hesabını etkilemeyecektir.

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler