,

Öğretmenlerin mazeret tayin başvuruları başladı

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin mazeret tayin başvurularını almaya başladı.

Öğretmenlerin mazeret tayin başvuruları başladı

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin mazeret tayin başvurularını almaya başladı.

2022 Yarıyıl Tatili Öğretmenlerin Mazerete Bağlı Yer Değiştirme Başvuru İşlemleri

Başvuru İçin Tıklayınız 

Kılavuz için tıklayınız.

MEB mazeret tayinlerine kimler başvuru yapabilecek?

Mazeret tayinlerine Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenler başvuru yapabilmektedir.

Sözleşmeli öğretmen eş durumu tayini

Kadrolu öğretmenlerin yanı sıra ayrıca, sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken ön başvurunun son günü itibarıyla (3 Ocak 2022) sözleşme gereği üç yıllık çalışma süresini tamamlayıp öğretmen kadrolarına atananlar da başvuru yapabilecek.

Hizmet puanı belirlemesinde son tarih

Hizmet puanının hesabında yer değiştirme başvurusunun (Tercih başvurusu) son günü, hizmet süresinin hesabında ise 28 Şubat 2022 tarihi esas alınacak

Yapılan başvuru iptal edilebilir mi?

Öğretmenler, başvuru süresi içinde, görevli olduğu eğitim kurumuna ya da kadrosunun bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne dilekçe vermek suretiyle yer değiştirme başvurusundan vazgeçebilecektir. Bu durumda öğretmenlerin başvuruları elektronik ortamda da iptal edilecektir.

Eş durumu tayini şartlar!

Öğretmenlerden eşleri aşağıda belirtilen yerlerde çalışanlar tayin isteyebilecektir.

 • a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A veya 4/B maddeleri kapsamında çalışanlar,
 • b) 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesine göre bankalar için kurulmuş özel emeklilik sandığınatabi olarak çalışanlar,
 • c) TOBB ve odalar gibi kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında çalışanlar, ç) Milletvekili, belediye başkanı, muhtar ve noter olarak çalışanlar,
 • d) 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu kapsamında çalışanlar,
 • e) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamında çalışanlar,
 • f) 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu kapsamında çalışanlar,
 • g) 399 sayılı KHK kapsamında çalışanlar,
 • ğ) Özel kanunlarla kurulan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar,
 • h) Kamu kurum ve kuruluşlarında sürekli işçi olarak çalışanlar,
 • ı) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin (a) ve (b) bentleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşları dışında sigortalı olarak çalışanlar,
 • i) Avukat olup baroya kayıtlı ve vergi mükellefi olarak çalışanlar,

eşlerinin görev yaptığı il/ilçeye yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.

Eşi özel sektörde çalışan öğretmenin tayini 2021

Eşi özelde çalışan öğretmenler tayin isteyebilmektedir. Ancak eşinin birinci aşama başvurularının son günü itibarıyla son iki yıllık süre zarfında en az 360 gün sigortalıhizmeti olduğunu ve sigortalılığının hâlen devam ettiğini gösterir belgeyi sunması gerekmektedir.

Adaylığı kalkmayanlar da başvuru yapabilir

Devlet memurluğu ve öğretmenlikte veya sadece birinde adaylıkları kaldırılmamış olanlardan atandıkları yerde 28 Şubat 2022 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini doldurmuş durumda olanlar, aile birliği mazeretine bağlı olarak başvuruda bulunabilecektir

Boşanan öğretmenin tayin hakkı

Öğretmenler en son 2005 yılında boşanma nedeniyle il dışı yer değiştirme yapabilmişlerdir. Ancak 2005 yılında yapılan yönetmelik değişikliğiyle bu imkan ortadan kaldırılmıştır.

2021 mazeret tayin kılavuzuna göre, öğretmenlerden;

a) Eşi veya çocuğu ölenler, eş veya çocuklarının ölüm tarihinden itibaren bir yıl içinde istedikleri yere,
b) Eşi emekli olanlar, eşinin emekliye ayrılış tarihinden itibaren bir yıl içinde eşlerinin ikamet ettiği yere,
c) Terör eylemlerinin etkisi ve sebebiyle şehit olan veya çalışamayacak derecede malul olan ya da malul olup da çalışabilir durumda olan kamu görevlileri ile er ve erbaşların, öğretmen olarak görev yapan eş ve çocukları ile anne, baba ve kardeşlerinin yer değiştirme suretiyle atanma talepleri, bu durumun ilgili makamlarca belgelendir ilmiş olması kaydıyla, başkaca herhangi bir şart aranmaksızın istedikleri yere,
ç) Hayatını başkasının yardım veya bakımı olmadan devam ettiremeyecek derecede engelli olduğu sağlık kurulu raporu ile tespit edilen çocukları ile kardeşleri olanlar, memuriyet mahalli dışında resmî veya özel eğitim kurumlarında eğitim ve öğretim yapacaklarının özel eğitim değerlendirme kurulu tarafından belgelendirilmesi şartıyla, söz konusu kurumların bulunduğu yere,
yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.

Öğretmen eş durumu tayin takvimi

Birinci Aşama
Başvuruların Kabul Edilmesi ve Onay Süreci
Başlangıç : 27 Aralık 2021
Bitiş : 3 Ocak 2022 (Saat 17.00)

İkinci Aşama
Tercihlerin Yapılması ve Onay Süreci
Başlangıç : 7 Ocak 2022
Bitiş : 12 Ocak 2022 (Saat 17.00)

Atamalar 14 Ocak 2022

Kaynak : TT

İlişkili Haberler

Manşetler