Öğretmenler

Milli sporcular arasından öğretmen alım şartları değişti

Milli Eğitim Bakanlığı milli sporcular arasından beden eğitimi öğretmeni alım şartlarında değişikliğe gitti

Eklenme : 23 Kasım 2022 Çarşamba 00:20 - Güncelleme : 23 Kasım 2022 Çarşamba 00:22


Milli Eğitim Bakanlığı, 23 Kasım 2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan düzenlemeyle atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde değişikliğe gitti. Tıklayınız. Değişikliğe gidilen maddeler arasında, milli sporcular arasından beden eğitimi öğretmeni alım şartları da yer alıyor.

İşte gazetememur.com'un yönetmelik değişikliği üzerinde yaptığı tespitler:

Daha önce Olimpiyat Oyunları, Parolimpik Oyunları, Dünya Üniversitelerarası Spor Oyunları (Universiade), Akdeniz Oyunları ile Dünya Askeri Oyunlarında yarışmaların takım sporlarında en az on kez ülkemizi temsil ederek milli sporcu belgesi almış olanlara beden eğitimöğretmenliğe başvuru hakkı tanınmıştı. Bu konuda yeni bir düzenleme yapılmıştır. Yeni düzenlemeye göre sadece "Millî sporcu belgesine konu olan müsabakanın oynandığı tarihte olimpiyat oyunları programında yer alan spor dallarının Dünya ve Avrupa Şampiyonalarında büyükler ve alt yaş kategorilerindeki" yarışmalar ile bu yarışmalara ilişkin eleme müsabakaları ile eleme grup müsabakalarında takım sporlarında en az on kez ülkemizi temsil ederek millî sporcu belgesi almış olanlar beden eğitimi öğretmeni olabilecektir.

Ayrıca, Deaflimpik Oyunlarında ferdî veya takım müsabakalarında ilk üç dereceye girenlere beden eğitimi öğretmeni olma hakkı getirilmiştir.

Uluslararası Askeri Sporlar Konseyince yapılan Dünya veya Avrupa şampiyonaları ile Dünya Askeri Oyunlarında dereceye girenlere daha önce verilen beden eğitimi öğretmeni olma hakkı kaldırılmıştır.

İşte yapılan düzenlemenin karşılaştırmalı madde tablosu

Eski madde Yeni madde

Madde 9 - (1) Milli sporculardan;

a) Olimpiyat Oyunları, Parolimpik Oyunları, Dünya Üniversitelerarası Spor Oyunları (Universiade), Akdeniz Oyunları ile Dünya Askeri Oyunlarında bireysel veya takım halinde yarışmalarda ilk üç dereceye girenler,

b) Uluslararası Olimpiyat Komitesinin tanıdığı spor dallarının büyükler, gençler veya ümitler kategorilerinde Dünya veya Avrupa şampiyonaları ile Uluslararası Askeri Sporlar Konseyince yapılan Dünya veya Avrupa şampiyonalarında ilk üç dereceye girenler,

c) Bu fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen yarışmaların takım sporlarında en az on kez ülkemizi temsil ederek milli sporcu belgesi almış olanlar,

öğretmenlik için aranan genel ve özel şartları taşımaları kaydıyla, 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (ç) bendinde öngörülen sınav şartı aranmaksızın beden eğitimi alanında aday öğretmenliğe atanmak üzere başvuruda bulunabilir. Bu kapsamda yapılacak atamalar, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile koordine kurulmak suretiyle yapılır.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 9- (1) Millî sporculardan;

a) Olimpiyat Oyunları veya Paralimpik Oyunlarda ferdî veya takım müsabakalarında ilk üç dereceye girenler,

b) Millî sporcu belgesine konu olan müsabakanın oynandığı tarihte olimpiyat oyunları programında yer alan spor dallarının Dünya ve Avrupa Şampiyonalarında büyükler ve alt yaş kategorilerinde ilk üç dereceye girenler,

c) Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından düzenlenen yaz-kış gençlik olimpiyat oyunlarında ferdî veya takım müsabakalarında ilk üç dereceye girenler,

ç) Universiad Oyunları, Akdeniz Oyunlarında olimpik branşlarda ferdî veya takım müsabakalarında ilk üç dereceye girenler,

d) (b) bendinde belirtilen yarışmalar ile bu yarışmalara ilişkin eleme müsabakaları ile eleme grup müsabakalarında takım sporlarında en az on kez ülkemizi temsil ederek millî sporcu belgesi almış olanlar,

e) Deaflimpik Oyunlarında ferdî veya takım müsabakalarında ilk üç dereceye girenler,

f) Uluslararası Olimpiyat Komitesinin tanıdığı spor dallarının büyükler ve alt yaş kategorilerinde Dünya ve Avrupa şampiyonalarında ilk üç dereceye girenler,

öğretmenlik için aranan genel ve özel şartları taşımaları kaydıyla, 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (ç) bendinde öngörülen sınav şartı aranmaksızın beden eğitimi alanında aday öğretmenliğe atanmak üzere başvuruda bulunabilir. Bu kapsamda yapılacak atamalar, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile koordine kurulmak suretiyle yapılır.”

 

 

Kaynak : Gazete Memur