,

MEB'den ders dışı eğitim çalışmalarına dair açıklama

Ders dışı eğitim çalışmalarında rehber öğretmenlere görev verilir mi?

MEB'den ders dışı eğitim çalışmalarına dair açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı, Ders dışı eğitim çalışmaları kapsamında rehber öğretmen, psikolojik danışmanlara görev verilebileceğini belirtti. Ancak, görev verilecek rehber öğretmen, psikolojik danışmanların kurs belgesi olması gerekiyor. İşte Bakanlığın 29 Aralık 2021 tarihli görüş yazısı

Ders dışı eğitim çalışmalarında rehber öğretmenlere görev verilir mi?

TC.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : E-10096465-869-40119232- 29.12.2021
Konu ; Ders Dışı Eğitim Çalışması

HAKKÂRİ VALİLİĞİNE (Milli Eğitim Müdürlüğü)
İlgi : a) Hakkâri Valiliğinin 14.12.2021 tarihli ve39006955 sayılı yazısı.
b) 2010/49 sayılı "Ders Dışı Eğitim Çalışmalarına Dair Esaslar" Konulu Genelge.

Ders dışı eğitim çalışmaları kapsamında rehber öğretmen, psikolojik danışmanlara görev verilip verilemeyeceğine ilişkin ilgi (a) yazınız ve ekleri incelenmiştir.

İlgi (b) Genelgenin 4 üncü maddesinde "Ders dışı eğitim çalışmalarına dair esaslarda konu başlıkları belirlenen alanlar içerisinde kalmak kaydı ile yürütülecek etkinliğin öğrencilerin eğitimine sağlayacak katkı, alan dışındaki öğretmenlerin çeşitli kamu kurum kuruluşlarından almış olduklan belgeli eğitimlerinin bu etkinlikleri yürütmelerinde yeterli olup olmadığı ile etkinliklerin öğretmenlerin ilgili müfredatı kapsamında yürütmek durumunda oldukları asli görevleri arasında bulunmaması gibi hususları tümü birlikte göz önüne alınarak, eğitim öğretimin doğrudan uygulayıcısı olan okul müdürlüklerinin teklifi üzerine ilçelerde ilçe milli eğitim müdürlükleri, illerde ise il milli eğitim müdürlüklerinin takdirinde bulunmaktadır." hükmü yer almakta olup Genelgenin ekinde bulunan "Ders Dışı Eğitim Çalışmalarına Dair Esaslar" çizelgesinde ders dışı eğitim çalışmalarının hangi öğretmenler tarafından verilebileceği açıklanmıştır. Ayrıca Genelge ekinde bulunan "Ders Dışı Eğitim Çalışmalarına Dair Esaslar" çizelgesi nitelikler kısmında "Alanın öğretmenleri tarafından yürütülür. Alanın öğretmeni bulunmaması veya yetersiz olması halinde yan alanı yürütülecek etkinliğe uygun olan ya da ilgili alanda beceri deneyim ve çalışmaları bulunan vc bu durumunu belgelendiren diğer alan öğretmenleri tarafından da yürütülebilir" denmektedir.

Bu kapsamda kurs belgesi olan rehberlik alan öğretmenlerinin ders dışı eğitim çalışmaları yapabileceği değerlendirilmektedir.

Konu ile ilgili gerekli iş vc işlemlerin yapılan açıklamalar vc ilgi (b) Genelge hükümleri doğrultusunda yürütülmesi hususunda;
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Mehmet Nezir GÜL
Bakan a.
Genel Müdür

Kaynak : TT

İlişkili Haberler

Manşetler