,

EBS, 17 talebi 2022 KİK toplantısına taşıdı

Millî Eğitim Bakanlığı Nisan 2022 KİK toplantısı yapıldı. EBS 17 talebi gündem yaptı.

EBS, 17 talebi 2022 KİK toplantısına taşıdı

Millî Eğitim Bakanlığı Kurum İdari Kurulu (KİK) Nisan 2022 toplantısı, Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Latif Selvi, Genel Başkan Yardımcısı Hasan Yalçın Yayla, Hukuk Müşaviri Av. Harun Kale; Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Personel Genel Müdürü Fehmi Rasim Çelik ve Ortaöğretim Genel Müdürü Halil İbrahim Topçu’nun katılımıyla gerçekleştirildi.

Eğitim çalışanlarının güncel sorunlarının ve çözüm önerilerinin görüşüldüğü Kurum İdari Kurulu’nun gündemine taşıdığımız konular şunlar:

 

-Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları takvime bağlanarak 2022 yılı içerisinde gerçekleştirilmeli; sınav takvimi ilan edilmelidir.

 

-Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik kapsamında bölge hizmetine bağlı yer değişikliği işlemlerinde bölge hizmet süresinin tespitinde 30 Eylül tarihi esas alınmalıdır.

 

-Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik’te il/ilçe millî eğitim şube müdürü kadrolarında bulunanların hizmet bölgeleri ve bölge hizmeti süreleri yeniden düzenlenmelidir.

 

-Eğitim kurumu yöneticisi iken yurt içinde veya yurt dışında başka bir göreve bir yıl veya daha fazla süreyle geçici veya sürekli olarak görevlendirilenlerin, geçici görevlendirmelerinin sona ermesi hâlinde aynı unvanlı eğitim kurumu yöneticiliği görevlerine dönebilmeleri sağlanmalıdır.

 

-Öğretmen kadrolarında bulunmaktayken şube müdürü veya daha üst kadrolara atananların, görevlerinin sona ermesi hâlinde eğitim kurumları yöneticiliğine yeniden görevlendirme başvurusunda bulunma hakkı tanınmalıdır.

 

-Özel program ve proje uygulayan eğitim kurumları yöneticiliği görevi (hizmet gereği hariç olmak üzere) sona erenlerden, söz konusu kurumlara görevlendirildiği tarihte üzerlerinde eğitim kurumu yöneticiliği görevi bulunanlara, (eski) aynı unvanlı görevler(i) yönünden eğitim kurumları yöneticiliğine yeniden görevlendirme hakkı tanınmalıdır.

 

-Bilim ve Sanat Merkezleri öğrenci tanılama süreçlerinde uygulayıcı seçimi ve görevlendirilmesinde Rehberlik ve Araştırma Merkezleri’nde görevli rehber öğretmen ve özel eğitim alan öğretmenlerinin bütününü kapsayan, adil ve eşit bir görev dağılımı sağlanmalıdır.

 

-Bilim ve Sanat Merkezleri öğrenci tanılama genel zihinsel yetenek alanı ön değerlendirme sürecinde uygulama günü başına her bir uygulamanın ayrı birer oturum olarak kabul edilmesi yönünde düzenleme yapılmalıdır.

 

-Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar konulu 3507 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı gereğince sözleşmeli personelin yıl içerisinde kullanılmayan yıllık izin sürelerinin bir sonraki yıla devri için MEBBİS üzerinde gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.

 

-Danıştay 2. Dairesi tarafından verilen yürütmenin durdurulması kararlarının gerekçeleri göz önüne alınarak, yer değişikliği takvimi başlangıcı öncesinde Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 40. maddesi ivedilikle yeniden düzenlenmelidir.

 

-Uzaktan eğitim veya yüz yüze eğitim sürecinde, öğretmenlerin derse katılmalarına rağmen öğrencilerin derse katılmaması/derse gelmemesi hâllerinde söz konusu ders ve ek ders görevlerinin yapmış sayılması konusunda düzenleme yapılmalıdır.

 

-Öğretmenlerimizin il içi yer değişikliği taleplerinin tercihleri itibarıyla hizmet puanı üstünlüğüne göre sıraya konularak norm açığı oluştukça bu sıraya göre karşılanması konusunda Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nde düzenleme yapılmalıdır.

 

-652 sayılı KHK’nin geçici 11. maddesi hükmü kapsamında atanan öğretmenlerin, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında faaliyet gösteren dershaneler ile öğrenci etüt eğitim merkezlerinde öğretmen, uzman öğretici veya diğer unvanlarda geçirdikleri süreler, hizmet puanlarının hesaplanmasında değerlendirilmelidir.

 

-İl ve ilçe millî eğitim müdürlüklerinde Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği’ne göre personele verilecek yemek servisi ve öğle yemeği hizmeti kapsamına eğitim kurumu yöneticileri, memur ve hizmetliler de alınmalı, yine tam gün eğitim veren eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler il/ilçe millî eğitim müdürlüklerindeki yemek servisinden faydalandırılmalıdır.

 

-Öğretmenevlerindeki yemek hizmetinden öğretmenlerin indirimli olarak yararlanabilmeleri yönünde düzenleme yapılmalıdır.

 

-Ulaşım amacıyla Bakanlık merkez teşkilatı personeline verilen Ankara Kart’lara yüklenen toplu taşıma ücretlerinin N Kolay Ankara Kart’lara yüklenebilmesi veya aktarılabilmesi sağlanmalıdır.

 

-Eğitim ve öğretim hizmetinin sunumu sırasında veya bu görevlerden dolayı eğitim kurumlarında çalışan personele karşı işlenen suçlar sebebiyle ceza hukuku kapsamında yürütülmekte olan işlemler ve davalarda talebi üzerine personele Bakanlıkça hukukî yardım yapılması ve ceza davalarına müdahil olunması yönünde düzenleme yapılmalıdır.

İlişkili Haberler

Manşetler