,

AYM, Öğretmenlik Meslek Kanunu hakkında iptal kararı verir mi?

Gazetememur.com olarak, Anayasa Mahkemesinin gündeminde olan Öğretmenlik Meslek Kanunuyla ilgili olarak 2009 yılında verilen Anayasa mahkemesi kararını inceleyeceğiz

AYM, Öğretmenlik Meslek Kanunu hakkında iptal kararı verir mi?

Anayasa Mahkemesi, öğretmenliği kariyer basamaklarına bölen yasanının iptaliyle ilgili olarak önemli bir karar vermiş ve bu karar 18 Mart 2009 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Tıklayınız.

Yüksek Mahkeme, 9 Kasım 2022 tarihinde bir kez daha, kariyer sistemine dair yeni yasanın bazı maddelerinin iptal istemini görüşecektir.

Anayasa Mahkemesinin 2009 yılında verdiği karar, 9 Kasım 2022 tarihli toplantısında alınacak kararın ipuçlarını vermektedir.

Anayasa Mahkemesi 2009 yılında özetle;
1- Öğretmenlik mesleğinin, öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen olmak üzere üç kariyer basamağına ayrılmasını Anayasa'ya aykırı bulmamıştır.
2- Mahkeme, öğretmenlerin belirleyici olmadığı hizmet içi eğitimlere puan verilmesini öngören kanun hükmünü ise iptal etmiştir.
3- Mahkeme, sınavdaki başarı sırasına göre değerlendirme yapılması ile sınavın ÖSYM tarafından yapılmasını Anayasa'ya aykırı bulmamıştır.
4- Alanında ya da eğitim bilimleri alanında tezli yüksek lisans veya doktora öğrenimini tamamlamış öğretmenlerle igili düzenleme Anayasa'ya aykırı bulunmamıştır.
5- Sınava katılacaklarda aranacak en az çalışma süresini yönetmeliğe bırakan kanun hükmü iptal edilmiştir.

- Anayasa Mahkemesi, Öğretmenlik Meslek Kanununu iptal etmeyecektir

Gazetememur.com olarak, Anayasa mahkemesinin yukarıda özetini verdiğimiz 2009 tarihli kararına göre, öğretmenliği kariyer basamaklarına bölen Öğretmenlik Meslek Kanunuyla ilgili bir iptal kararı çıkması mümkün görünmemektedir.

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler