,

Üst kurul personelinin mali haklarında geriye gidiş olmayacak

3600 ek gösterge düzenlemesinde üst kurul personelinin mali haklarında geri gidiş anamı taşıyan madde düzeltildi.

Üst kurul personelinin mali haklarında geriye gidiş olmayacak

3600 ek gösterge düzenlemesinde Üst kurul personeli kazanılmış mali ve sosyal haklarının zedelenmesine imkan tanıyan bir düzenleme yer almaktaydı. TBMM komisyonunda verilen önergeyle bu hüküm değiştirilmiştir.

İşte komisyonda verilen ve kabul edilen önerge:

"MADDE 21- 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 10 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
Birinci fıkranın (a) bendi kapsamındaki kurumlarda görev yapmış olmaları nedeniyle ek gösterge rakamları ek 11 inci maddenin yürürlük tarihinden önce yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri uyarınca belirlenenlerden bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarih itibariyle halen çalışmaya devam edenler ile bu fıkranın yürürlük tarihinden önce söz konusu ek gösterge rakamları üzerinden kendilerine veya vefatları nedeniyle hak sahiplerine aylık bağlananlar hakkında bu fıkrayı ihdas eden Kanunla 5434 sayılı Kanunun mülga ek 70 inci maddesinde yapılan değişiklik öncesindeki hükümlere göre yararlanmış oldukları oranların uygulanmasına devam edilir ve bunlar daha yüksek olması halinde, bu fıkrayı ihdas eden Kanun ile ek 11 inci madde uyarınca emsali olarak belirlenen personele ait ek gösterge rakamlarında yapılan değişiklikten yararlandırılır."

Gerekçe:
375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye eklenen ek 11'inci madde ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin geçici 10'uncu maddesiyle kazanılmış mali ve sosyal hakları saklı tutulan personelin, bu Kanun ile personel kanunlarına veya bu Kanun Hükmünde Kararname'ye ekli ek gösterge cetvellerinde yapılan değişiklikten yararlandırılamayan personelin mevcut durumlarında herhangi bir geriye gidişin yapılmaması amaçlanmaktadır.

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler