,

TSK Subay Sınıflandırma Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Türk Silâhlı Kuvvetleri Subay Sınıflandırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı

TSK Subay Sınıflandırma Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

YÖNETMELİK

Millî Savunma Bakanlığından:

TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİ SUBAY SINIFLANDIRMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 23/5/1968 tarihli ve 12906 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Silâhlı Kuvvetleri Subay Sınıflandırma Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendinin (b) alt bendine “İkmal,” ibaresinden sonra gelmek üzere “personel,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı yürütür.

 

Kaynak : Resmi Gazete

İlişkili Haberler

Manşetler