Altın Gram 1.312,75 %0.73 Bitcoin 27.187,00 %0.69
,

Temmuz Ayına Ait Yurtdışı Emsal Katsayılarına İlişkin Genelge

2022 Yılı Temmuz Ayına Ait Yurtdışı Emsal Katsayılarına İlişkin Genelge yayımlandı

Temmuz Ayına Ait Yurtdışı Emsal Katsayılarına İlişkin Genelge

T.C.
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI
Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü

 

Sayı : 27998389-010.06.02- 13^

Konu : Yurtdışı Aylıkları
 

GENELGE
(Sıra No: 10)

 

Sürekli görevle yurtdışmda bulunan memurların aylıklarına uygulanacak emsal katsayılar hakkmdaki 29/6/2009 tarihli ve 2009/15191 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 1 inci maddesinde yer alan ve yurtdışı aylıklarının hesabında esas alınan unsurlarda meydana gelen değişiklikler nedeniyle; aynı Kararın 2 nci maddesinin ikinci fıkrasının Bakanlığımıza vermiş olduğu yetkiye dayanılarak 1/7/2022 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden belirlenen emsal katsayılar ekli cetvellerde gösterilmiştir.
Anılan değişikliklere göre, kurumlanıl yurtdışı kadrolarında görev alan Devlet memurlarının 1/7/2022 tarihinden itibaren aylıklarının hesaplanmasında;
a)  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 43 üncü maddesinin (A) bendinde yer alan Aylık Gösterge Tablosunun,

b)  1/7/2022-31/12/2022 döneminde gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde, 19/1/2022 tarihli ve 7351 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 38 inci madde hükmü de göz önünde bulundurularak, 25/8/2021 tarihli ve 31579 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşmenin İkinci Kısım Birinci Bölümünün 5 inci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca Bakanlığımız Genelgesi ile 0,333603 olarak belirlenen aylık katsayısının,

c)  2009/15191 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 1 inci maddesinde yer alan aşağıdaki döviz kurlarının,

DÖVİZİN CİNSİ    DÖVİZ SATIŞ KURU (TL)
1 ABD Doları 1,5345
1 Avustralya Doları             1,1989
1 Danimarka Kronu            0,28767
1 İngiliz Sterlini                  2,4317
1 İsviçre Frangı                   1,4083
1 İsveç Kronu                     0,20437
1 Japon Yeni                       0,01631
1 Kanada Doları                1,3574
1 Kuveyt Dinarı                5,3226
1 Norveç Kronu                0,24069
1 Suudi Arabistan Riyali  0,40918
1 Euro                              2,1420
              
ç) “1 Temmuz 2022 ve sonrası” için belirlenmiş olan ve bu Genelgeye ekli cetvellerde yer alan emsal katsayılarının,
esas alınarak, ödemelerin 2009/15191 sayılı Bakanlar Kurulu Kararındaki düzenlemeler ile 26/12/2012 tarihli ve 14401 sayılı Bakanlığımız Genelgesinde yer alan açıklamalar çerçevesinde yapılması gerekmektedir.
Bilgilerini ve Bakanlığımızca yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar bu Genelge hükümlerinin uygulanmasını arz/rica ederim.

2022 Temmuz Emsal Cetveller
 

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler