,

TCDD Sözleşmeli Trafik Kontrolörü, Mühendis, Mimar, Tekniker, Sürveyan, Hareket Memurları Yönetmeliği değişti

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Trafik Kontrolörü, Mühendis, Mimar, Tekniker, Sürveyan, Hareket Memurları Hakkında Sınav ve Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikv yayımlandı

TCDD Sözleşmeli Trafik Kontrolörü, Mühendis, Mimar, Tekniker, Sürveyan, Hareket Memurları Yönetmeliği değişti

YÖNETMELİK

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünden:

TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE İSTİHDAM EDİLECEK SÖZLEŞMELİ TRAFİK KONTROLÖRÜ, MÜHENDİS, MİMAR, TEKNİKER, SÜRVEYAN, HAREKET MEMURLARI HAKKINDA SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 29/11/2018 tarihli ve 30610 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Trafik Kontrolörü, Mühendis, Mimar, Tekniker, Sürveyan, Hareket Memurları Hakkında Sınav ve Atama Yönetmeliğinin adı “Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Mühendis, Mimar, Tekniker, Sürveyan, Hat Bakım Onarım Memuru, Tren Teşkil Memuru, Hareket Memurları Hakkında Sınav ve Atama Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “trafik kontrolörü,” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkrada yer alan “sürveyan,” ibaresinden sonra gelmek üzere “hat bakım onarım memuru, tren teşkil memuru,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “trafik kontrolörü,” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkrada yer alan “sürveyan,” ibaresinden sonra gelmek üzere “hat bakım onarım memuru, tren teşkil memuru,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“e) İlanda belirtildiği takdirde sürveyan, hat bakım onarım memuru, tren teşkil memuru, hareket memuru unvanlarında istenilen cinsiyet şartını taşımak.”

MADDE 5- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6- Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürü yürütür.

Kaynak : Resmi Gazete

İlişkili Haberler

Manşetler