Memurlar

Tarım ve Orman Bakanlığı 10 personelini yurt dışına gönderecek

Eklenme : 28 Kasım 2022 Pazartesi 10:01 - Güncelleme : 28 Kasım 2022 Pazartesi 11:40


Tarım ve Orman Bakanlığının yetiştirmek amacıyla yurt dışına göndereceği personele dair duyuruya aşağıda yer verilmiştir. 30 Kasım 2022 Çarşamba günü mesai bitimine kadar başvurulmalıdır.

YETİŞTİRİLMEK AMACIYLA YURT DIŞINA GÖNDERİLECEK PERSONEL İLE İLGİLİ USUL VE ESASLARI BELİRLEYEN DUYURU

Tahsis edilen kontenjanlar için; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun değişik 78., 79., ve 80 inci maddesine istinaden hazırlanan 01.02.1974 tarih ve 14786 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 21/01/1974 tarihli ve 7/7756 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik” ile 30.10.2005 tarih ve 25981 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Memurlarının Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilmeleri Hakkında Yönetmelik” doğrultusunda iş ve işlemler yapılacaktır.

A-YURTDIŞINA GÖNDERİLECEK ADAYLARDA ARANAN GENEL

ŞARTLAR
1- Kontenjanlarda belirtilen konulara ilişkin meslek dallarında yükseköğrenimi bitirmiş ve bu meslekte adaylık dâhil en az üç yıl çalışmış olmak.
2- Birim amirinin olumlu görüşünü almış olmak.
3- Son üç yıl içinde kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını almamış olmak.
4- Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak.
5- Kontenjanın kullanılacağı yılın son günü itibarıyla, 50 yaşını tamamlamamış olmak.
6- Daha önce yurt içinde aynı konuda veya yurt dışında aynı düzeyde eğitim veya öğrenim görmemiş olmak.

7- Yabancı Dil Bilgisi Düzeyi
Yurtdışına eğitim için gönderileceklerin İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Yönetim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir sınavdan, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az yetmiş puana denk bir puana sahip olmaları şarttır.
Yurtdışına gönderileceklerin yabancı dil bilgisi düzeyini gösterir başarı belgelerinin, son başvuru tarihinden önceki 2 yıl içinde alınmış olması gerekmektedir.
İlgili mevzuat hükümleri uyarınca yabancı dil eşdeğerliliğinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Yönetim Kurulunca belirlenen eşdeğerlik tablosu esas alınmaktadır.
8- Hastalık sebebiyle eğitim ve öğrenimini gerçekleştiremeyeceği genel hükümler çerçevesinde hastalık raporuyla tespit edilenler hariç, bu Yönetmelik hükümlerine göre geri çağrılmamış olmak.
9- Yurtdışı öğrenimini bitirdikten sonra yurda dönüşlerinde, yurtdışında kalınan sürenin iki katı kadar mecburi hizmet yapmayı kabul etmek.

B-ADAYLARDA ARANAN ÖZEL SARTLAR
Kontenjan listesinde "Sinif" baslikli bölümde belirtilen;
a) "T.H.S." Teknik Hizmetler Sinifinda çalisanlari,
b) "S.H.S." Saglik Hizmetleri Sinifinda çalisanlari,
c) "G.I.H.S." Genel Idari Hizmetler Sinifinda çalisanlari göstermektedir.

C-MÜRACAAT EDECEKLERDEN ISTENEN BELGELER
1- Personelin Basvuru Dilekçesi
2- Basvuru Bilgi Formu (güncel fotografli, bilgiler 1 sayfayi asmayacak sekilde bilgisayar ile eksiksiz doldurulmus ve Birim Amirince imzalanmis)
3- Nüfus Cüzdani Örnegi
4- Yabanci Dil Düzeyini Gösterir Belgesi (Belge 30 Kasim 2020 - 30 Kasim 2022 tarihleri arasinda alinmis olmali ve dogrulama kodu bulunmali )
5- Diploma
6- Erkek adaylarin askerligini yaptigina veya tecil ettirdigine dair belge (tecil yapildi ise 2023-2024 yilini kapsadigi belgelenmeli)
7- Onayli Hizmet Belgesi.

D-MÜRACAAT, SEÇIM SEKLI VE GENEL HÜKÜMLER
1- Birim Amirince basvurusu uygun bulunan adaylar, (A) Bölümündeki genel sartlar ile (B) bölümündeki kontenjanlarla ilgili özel sartlari tasiyanlar, ekteki Basvuru Bilgi Formunu doldurarak (C) bölümünde istenilen belgeler ile beraber bagli oldugu birimler vasitasi ile basvuru yapabileceklerdir, sahsi basvurular kabul edilmeyecektir.
2- Basvuru yapacak personel; ekli listede konulari ve süreleri verilen egitim kontenjanlarindan bir (1) konu için basvuru yapabilecektir. Birden fazla konu seçilmesi halinde 1 inci konu degerlendirmeye alinacaktir.
3- Tercihi yapilacak egitim konulari için kontenjanlarda belirtilen hizmet siniflarina (TH, GIH, SH) dikkat edilmesi gerekmekte olup hizmet sinifi uygun olmayan konular kabul edilmeyecektir.
4- Basvurular merkez birim vasitasi ile Avrupa Birligi ve Dis Iliskiler Genel Müdürlügüne toplu sekilde yaziyla ve ayni zamanda fiziksel olarak iletilecektir.
5- Yazı ile bildirilecek aday başvuruları dizi pusulası halinde düzenlenecektir.
6- Aday başvurularının Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne 30 Kasım 2022 Çarşamba günü mesai bitimine kadar gönderilmesi gerekmekte olup bu tarihten sonra ulaşan başvurular dikkate alınmayacaktır.
7- Başvuru şartları yeterli adaylar Seçme Komisyonu tarafından mülakata tabi tutulacaktır.
8- Mülakat tarihi Bakanlığımız web sayfasından duyurulacak olup davet niteliğinde olacaktır.
9- Mülakata katılacak personel mülakat tarihi ve yol süresi de dikkate alınarak izinli sayılacaktır. Bu maksatla Ankara'ya geliş-dönüş ve diğer masraflar adaylarca karşılanacaktır.
10- Yabancı ülkelere eğitim amacıyla gönderilecek personel; çalışılacak konu, gidilecek ülke, üniversite ve kurumlar ile öğrenim ve hizmetle ilgili nitelikleri dikkate alınarak kurumsal ihtiyaçlara göre tespit edilir.
11- Geçici görevli olarak çalışan personel kadrosunun bulunduğu birim aracılığıyla başvuru yapacaktır.
12- Duyuruda geçen genel ve özel şartları taşımadıkları sonradan anlaşılan adaylara ilişkin işlemler sonuçları ile beraber iptal edilecektir.
13- Seçme Komisyonunun kararı neticesinde yurt dışına eğitim amacıyla gitmeye hak kazanan personel kabul belgesini(acceptance) kendisi bulmak zorundadır.

Kaynak : Gazete Memur