,

Sözleşmeli Subay ve Astsubay Yönetmeliği değişti

Sözleşmeli Subay ve Astsubay Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazetede yayımlandı

Sözleşmeli Subay ve Astsubay Yönetmeliği değişti

YÖNETMELİK

Millî Savunma Bakanlığından:

SÖZLEŞMELİ SUBAY VE ASTSUBAY YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 27/4/2002 tarihli ve 24738 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Subay ve Astsubay Yönetmeliğinin 39 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 39- Sözleşmeli subay ve astsubaylardan sözleşmeleri 4678 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinde belirtilen şekilde sona erenler hizmet ettikleri sözleşme süresi kadar, bunlardan ilgisine göre 926 sayılı Kanunun 112 nci maddesinin birinci fıkrasında, 2803 sayılı Kanunun ek 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında veya 9/7/1982 tarihli ve 2692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanununun ek 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen yükümlülük süresi kadar görev yapanlar süre sınırı olmaksızın günübirlik olarak ordu evi, özel eğitim merkezi ile diğer tesislerden istifade edebilirler.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğe 39 uncu maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Yönetmeliğin uygulanmasında sorumluluk

Madde 39/A- Bu Yönetmeliğin uygulanmasından doğacak tereddütleri gidermeye ilgilisine göre Millî Savunma Bakanlığı ya da İçişleri Bakanlığı yetkilidir.”

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanı yürütür.

Kaynak : Resmi Gazete

İlişkili Haberler

Manşetler