,

Son 3 günde Resmi Gazetede yayımlanan düzenlemelerin özeti

28/29 Şubat 2024 ve 1. Mart 2024 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kanun/İdari Mevzuat ve AYM kararları Mahmut ESEN özetledi.

Son 3 günde Resmi Gazetede yayımlanan düzenlemelerin özeti

28/29 Şubat 2024 ve 1. Mart 2024 tarihli R.G. yay. Kanun/İdari Mevzuat ve AYM kararları 

                                                                                                                             Mahmut ESEN

1-Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 sayılı KHK Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayınlanmıştır.

Kanun kapsamında sağlık alanında geniş kapsamlı ek/değişiklikler yapılmıştır.

(-Serbest çalışan diş tabipleri bir diş tabibini istihdam edebilecektir.

-Ebelerin gebelik/doğum ve doğum sonrası görev ve yetkileri, doğuma müdahaleleri konusu düzenlenmiştir.

Eczaneler belirlenmiş eczacılar tarafından da denetlenebilecektir.

-Döner sermayeden yapılacak ek ödemelerin esasları belirlenmiştir.

-Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile Sağlık B. bağlı hastaneler arasında protokol yapılması, protokol imzalan yerlerin Üniversitenin uygulama/araştırma merkezi statüsü kazanması vb. konular düzenlenmiştir.

-Üniversiteler ile protokol düzenlenebilecek; eğitim/araştırma faaliyetleri için öğretim üyeleri ile ayrı ayrı sözleşmeler yapılabilecektir.

-Tıbbi ürünler/cihazların insan üzerinde kullanılması ruhsatın yanı sıra  yeni koşullara bağlanmıştır.

-Sağlık hizmeti sunumlarının tümü Sağlık B. denetimi kapsamına alınmış, yetkisiz hizmet verenlere verilecek yaptırım konuları düzenlenmiştir.

-Sözleşmeli çalıştırılacak sağlık personeli sayısı (9.000 bin artırılarak)  36.000’ e yükseltilmiştir. 

-Sözleşmeli aile hekimi/çalışanlarına destek ödemesi yapılacaktır.

-Hastane hizmetlerinin düzenli/etkin verilebilmesi için birimler arasında eşgüdüm sağlanması için koordinasyon kurulları kurulacaktır.)

2-Kültür ve Turizm B. bağlı müze/ören yerleri ile Bakanlığa bağlı birimlerin sanat etkinliklerinden GençKart projesi kapsamında ücretsiz yararlanılacağına ilişkin CBK yayınlanmıştır.

3-Depremlerden sonra AB Dayanışma Fonundan ülkemize sağlanmış mali katkının akdedilmiş anlaşmalara uyumlu olarak kullanılması sağlayacak idareler, kurumlararası ilişkiler CB genelgesi ile düzenlenmiştir.

4-AYM kararları yayınlanmıştır.

4.01-CHP tarafından açılmış iptal davasında İletişim Başkanlığı Teşkilatı Hk. CB Kararnamenin Başkanlığın görev alanları ile maddesine sonradan eklenmiş olan, CİMER’in çalışma usul/esaslarının yönetmelikle belirleneceğine ilişkin kural; (konu bakımından yetki yönünden)

4.02-CHP tarafından açılmış iptal davasında Türkiye Adalet Akademisi Hakkındaki CB Kararnamesinin tümü; (Kanunla düzenlenmesi gerektiğinden) 

4.03-(I) Numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne Eklenmiş Olan:

-CB Teşkilatında hizmetlerine gerek kalmayan sözleşmeli personelin durumlarına uygun pozisyonlara atanmalarına ilişkin kural,

-Dijital teknolojilerin kullanımı ve geliştirilmesi amacıyla CB kurulan Dijital Dönüşüm Ofisi personelin yurtdışında eğitimi ve zorunlu hizmetine yönelik düzenleme,

(Konu bakımından yetki yönünden)
 Anayasa’ya aykırı bulunarak iptal edilmiştir.

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler