,

Sendikalar neden kendi kanunlarına muhalefet ederler

Sağlık alanında yapılan düzenlemelere rağmen “sırf Sağlık Bakanlığında çalışmıyorlar” diye emsallerine göre mali ve özlük hakları geride kalan sağlık çalışanları her fırsatta seslerini duyurmaya çalışıyor. Ve soruyorlar; 4688 sayılı Kanunun 31 inci maddesinde ki açık hükme rağmen "sendikalar neden kendi kanunlarına muhalefet ediyor?"

Sendikalar neden kendi kanunlarına muhalefet ederler

Bizler Yüce Türk Milletinin Orta Asya’dan buyana kazandığımız değer yargıları ile büyüdük. Değerlerimiz dürüstlük, adalet, vatanını sevmek, inanç, ülkü, başkalarının hakkını korumak ve kollamak, anne baba hakkı, komşu hakkı, kendimizden olmayanlarında hakkını muhafaza etmek bizim değerlerimizdir.

Biliyoruz ki bu yaşadığımız dönem bu değerlerimizin aşındığı bir dönem. Adaletin içi boşaltılmış, güçlünün hüküm sürdüğü, mağdurum zalim karşısında ezildiği, ülkü bitmiş, inanç yok, başkalarının hakkı benden değildir diye yendiği, yalancılık, hırsızlığın meslek sayıldığı, sizin hakkınızın çiğnendiği ama başkası tarafında hakkınızı çiğneyeni affedildiği bir dönem yaşıyoruz.

Sendikacılık zordur. Bir yanda kendi üyelerinizi düşüneceksiniz, bir yanda diğer hak sahiplerini gözeteceksiniz. Biryanda benim iş kolları kazanımları diyeceksiniz, bir yanda genel kamu çalışanlarını düşüneceksiniz.

Eğer gerçekten yukarda bahsettiğim değerlere sahipseniz, sizler geneli düşünürken bir yerlerden bazı iş kolları bir şeyleri aşırdığını göreceksiniz. Kimsenin gözünün yaşına bakmadan, devletin kamu rejimini altüst edecek, başkalarının haklarını gasp ederek, ben kazandım mantığı ile kimin kaybettiğine bakmadan, yeni sınıflar doğurarak neler aşırdıklarını göreceksiniz.

Arkasından kargaşalar çıkacak, herkes kendini üstün konumda görüp hak aramaya gidecek, toplumda kaos hâkim olacak.

4688 Sayılı kanun 31. Maddesi “Toplu sözleşmeye kurumsal hiyerarşiyi bozacak ve aynı veya benzer unvanlı kamu görevlilerinin mali ve sosyal hakları arasında kurumlar arası dengesizliğe yol açacak hükümler konulamaz.” diyor. Sendikalarımız sürekli olarak toplu sözleşmede bu kanunu ihlal ediyorlar ve kimse ses çıkarmıyor. Hatırlatalım 15 Temmuz kalkışmasından önce de kanunları aşındırarak adaleti çalışmaz hale getirmediler mi? Kendilerine özel bir sınıf yaratmadılar mı? onlar KPSS sorularını bile çalarken kendilerince doğru yapıyorlardı ama kanunu çiğneyerek yapıyorlardı. Mit Tırlarını durduranlar da güya devlet adına çalışıyorlardı.

Gelelim Devlet Memuru Personel Rejimine: 6. Dönem ve 7. Dönem toplu sözleşmelere baktığımız da bazı iş kollarında unvan bazında birçok kazanım elde ederken   aynı unvanda başka kurumlarda çalışan personeller mağdur edilmiştir. Devletin bu zamana kadar kurumlar arası dengesizliği gidermek için harcadığı çabalar boşa çıkarılmış, adalet duygusu zedelenmiştir. Bakınız 666 KHK.

Örnek: 6. Dönem Toplu Sözleşmede Sağlık Bakanlığı sağlık çalışanları ile diğer kurumlarda çalışan sağlık çalışanları arasında dengesizliğe ve mağduriyete sebep olunmuştur. Genel hükümlerde yer alması gerekirken bir hizmet kolunun kazanımı olarak sunulan talep, geçirilmiş ek ödemenin %20 fazla ödenir diyerek diğer kurumlardaki sağlık personeli ek ödemesi ile 23 puanlık bir fark oluşmuştur. 7. dönem Toplu sözleşmede verilen 10 puanla diğer sağlık kurumları arasındaki fark pansuman edilmeye çalışılmış lakin yara kangren olmuştur. Yanlış yanlışla düzeltilmez.

4688 sayılı kanun 31. maddesi ilgili bendinde “Toplu sözleşmeye kurumsal hiyerarşiyi bozacak ve aynı veya benzer unvanlı kamu görevlilerinin mali ve sosyal hakları arasında kurumlar arası dengesizliğe yol açacak hükümler konulamaz.” demiyor mu? Kanunları hiçe saymak, kanuna rağmen talep oluşturmak ve bu talepleri kamu işveren temsilcisine kabul ettirmek kaosa sebep olmaz mı? Neden değer yargılarımız bu derece törpülendi de adalet duygumuzu kaybettik?

Bir konfederasyonun ve bir sendikanın yanlışları haksız elde edilen kazanımlar, diğer konfederasyonun bu haksız kazanımları önleme ve adaleti tesis etme görevi yok mudur? Kanunsuz yapılan uygulamaları iptal ettirmek kendi üyelerinizin kazanımlarının kaybolacağından mı korkulur? Endişeleri nedir de adaletin tesisinden daha ön plana çıkar?  Herkes bir gün aynı adalete ihtiyaç duyacak. Bugün bizlerin göz yumduğu adaletsizlik yarın bizim başımıza gelince veryansın etmeyelim

Saygılarımla…

 

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler