USD : 18,49 %0,19
EUR : 17,82 %0,24
ALTIN (Gr): 973,36 %1,08
BIST 100 : 3.302,65 %1,31
BITCOIN : 20.200,65 %5,68
Petrol : 85,49 %1,70
Memurlar

Sağlık personeline tazminat rücunda çifte koruma

Sağlık Bakanlığı, sağlık personelinin tıbbi uygulamaları nedeniyle mahkemelerin verdiği tazminat kararlarının rücu edilmesinde 4 şart belirledi.

15 Haziran 2022 Çarşamba 08:35

Sağlık personelinin beklediği, idarece ödenen tazminatın rücu edilmesine dair yönetmelik belirledi.

Yönetmeliğe göre, İdare tarafından ödenen tazminattan dolayı rücu edilip edilmeyeceğinde şu hususlar dikkate alınacak.

1- Kesinleşmiş bir ceza mahkemesi kararı olmalı

2- Ceza mahkemesi kararında, görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle görevini kötüye kullanıp kullanmadığı hususunda tespit gerekli.

3- Mahkûmiyetine karar verilen sağlık meslek mensubunun tazminata konu olaydaki kusur oranı gözetilmeli.

4- Mahkeme kararına göre idarece ödenen meblağın sağlık meslek mensubundan rücuan tazmin edilip edilmeyeceği hususunda Kurul tarafından verilecek karara esas olmak üzere sağlık meslek mensubunun görevli olduğu idareye inceleme yaptırılacak ve inceleme raporu esas alınacak.

Gazetememur.com olarak yönetmelik özelinde yaptığımız incelemeye göre, Sağlık Bakanlığı ceza mahkemesi kararını yeterli görmemiştir. Ayrıca sağlık personelinin görev yaptığı idarece düzenlenenin inceleme raporunun da, Kurul değerlendirmesinde dikkate alınacağını belirtmiştir.

Bu bağlamda, ceza mahkemesi personel aleyhine karar vermiş olsa dahi, sağlık personelinin görev yaptığı idarenin yaptığı incelemede eğer "personele rücu edilmemeli" raporu çıkarsa, sağlık personeline tazminat rücu edilmeyebilecektir.

Yönetmeliğin tam metni için tıklayınız.

Kaynak : Gazete Memur