,

ÖSYM Başkanlığı görevlendirmedeki 10 sınırını kaldırdı

ÖSYM Başkanlığında, diğer kurumlardan görevlendirilebilecek personel sayısı 10 ile sınırlandırılmıştı. Bu sınırlama kaldırıldı.

ÖSYM Başkanlığı görevlendirmedeki 10 sınırını kaldırdı

ÖSYM Başkanlığının teşkilat yapısı 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 25. bölümünde düzenlenmiştir. 

4 sayılı CBK'nın 350. maddesinde "Sayısı onu geçmemek üzere 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 25 inci maddesine göre kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadrolarda çalışanlar Başkanlıkta görevlendirilebilir." hükmü yer almaktaydı.

11 ekim 2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan düzenlemeyle "Sayısı onu geçmemek üzere" ibari çıkarılmıştır. Buna göre, ÖSYM diğer kurum personelinden istediği sayıda personeli Başkanlıkta görevlendirebilecektir.

Gazetememur.com olarak söz konusu bu düzenlemenin, kurumsal bir hafıza oluşmasına engel olacağını düşünüyoruz. Bir kurumda asıl olan kurum içi kültür oluşturmaktır. Diğer kurulardan gelen personel değişen yönetim yapısıyla geri gönderilemkte veya kurum içi kıskançlıklara neden olmaktadır. Bir kamu yararına binaen konulmuş olan 10 sınırlaması ÖSYM'deki kurum içi rahatsızlığı daha da artıracaktır.

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler