,

Mülki İdare Amirleri Atama ve ve Yerdeğiştirme Yönetmeliği değişti

Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 5768)

Mülki İdare Amirleri Atama ve  ve Yerdeğiştirme Yönetmeliği değişti

Karar Sayısı: 5768

Ekli “Mülki îdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir.

5 Temmuz 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

MÜLKİ İDARE AMİRLERİ ATAMA, DEĞERLENDİRME VE YERDEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 24/6/1986 tarihli ve 86/10782 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Mülki îdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliğine geçici 5 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 6- 5 inci sınıf ilçe hizmetini yapmaktayken 6 ncı sınıf ilçelere atanması gereken meslek mensuplannm hizmet gerekleri ve ihtiyaç bulunması halinde bu Yönetmelik kapsamında diğer görevlere atanmaları durumunda burada geçirilen sürenin 6 ncı sınıf ilçe hizmetinden sayılmasına Bakan Onayı ile karar verilebilir. Bu madde, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört yıllık süre içinde uygulanır.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.
 

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler