,

Muayenehane hekimlerine darbe

Yönetmelik değişikliği ile muayenehane hekimleri özel sağlık kuruluşlarında sözleşme şartıyla işlem yapabilecek. Sağlıkçılar “Bakanlık ve özel hastaneler, dilediği koşullarda çalışabilecek hekimler istiyor” diyerek tepki gösterdi.

Muayenehane hekimlerine darbe

Birgün Gazetesinden Sibel BAHÇETEPE'nin haberi...

Resmi Gazete’de yayımlanan “Özel Hastaneler Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile muayenehanesi bulunan hekimlerin hastalarının teşhis ve tedavisini yıllık sözleşme yapmak suretiyle ilgili özel hastanelerde yapabilecekleri şartı getirildi. Bu durumun da ancak özel hastanelerin boş uzman hekim kadrosu durumuna göre belirleneceği kaydedildi. Yönetmelik değişikliğine tepki gösteren hekimler ve meslek örgütleri “Bu kez hedef muayanehanesi olan hekimler. Bakanlık, mesleğini serbest icra eden, mesleki bağımsızlığı olan hekim istememektedir. Bakanlık ve özel hastaneler, dilediği koşullarda çalışabilecek hekimler istemektedir” dedi.

DİSİPLİNE ETME GİRİŞİMİ

İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Ertuğrul Oruç, söz konusu yönetmeliğin muayene hekimliğini bitirme amaçlı olduğunu belirterek “Hekimler, son dönemde muayene hekimliğine yöneldiler. Bakanlık, hem özel hastanelerde hem de devlette yeterli hekim kalmadığı için muhtemelen böyle bir uygulamaya gitti. Bakanlığın muayenehane hekimlerini zapturapt altına alma yönetmeliği diyebiliriz. Özel Hastaneler Ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) istedi, bakanlık yaptı. Muayenehaneciliğin yeniden artışından patronlar epey bir süredir rahatsızdı. Sanırım bu şekilde önünü kesmeye çalışıyorlar” dedi. Özellikle cerrahi uzmanları etkileyecek bir girişim olduğunu anlatan Oruç, özetle şunları söyledi: “Çeşitli cerrahi branştaki muayenehane hekimleri hastalarını anlaştıkları özel bir hastanede ameliyatını ya da doğumunu yaptırabiliyordu. Ama yeni yönetmelikte diyor ki ‘bu hastane ile mutlaka sözleşmen olmalı. Sözleşmen olmadan gelip ameliyat yapamazsın. Bu durumun özel hastaneye kârı şu: Özel hastane doktorla pazarlık gücünü artırır, eskiden ameliyathaneyi kullandırırken 1 lira isterken şimdi ‘sırada bekleyen çok kişi var’ diyerek pazarlık etme imkânı doğacak. Bu durum hem hastane tarafını hem muayene hekimini legal olmayan yola itebilir. Sözleşmeler yapılmadan hastaneleri kullandıracak.”

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi ve Hukuk Bürosu tarafından yapılan açıklamada ise bakanlığın hangi ihtiyaçtan kaynaklı olduğu bilinmeyen yönetmeliği eleştirerek “Düzenlemeler, muayenehanesi olan hekimleri zora sokacak ve mesleki faaliyetlerini çok büyük ölçüde kısıtlayacak, hastalarının da hekim seçme ve mahremiyetlerinin korunması haklarını ihlal edecek nitelikte” denildi. Açıklamada, özetle şu ifadelere yer verildi: "Yapılan yönetmelik değişiklikleri ile muayene hekimlerinin bu şekilde tanı ve tedavi hizmetlerini yürütmeleri, özel hastane veya tıp merkezinde ilgili branşta boş uzman hekim kadrosu olması halinde ve yıllık sözleşme yapmak suretiyle mümkün olabilecek. Özel hastanelerin ve tıp merkezlerinin boş uzman hekim kadrosu olmaması durumunda ise, belirli koşullara uygun olarak sözleşme yapılması yolu açık görünse de çok az sayıda sözleşmenin yapılabileceği anlaşılıyor. Yapılan düzenlemeler ile ayrıca, hastanın bilgilerinin tedavi olacağı özel hastane veya tıp merkezine, Muayene Bilgi Yönetim Sistemi (MBYS) üzerinden gönderileceği de belirtilerek hasta verilerinin yine hukuka ve mesleki deontoloji kurallarına aykırı olarak aktarımı isteniyor. TTB tarafından hekimlerin ve hastaların haklarının korunması için gerekli girişimler yapılacaktır.”

HUKUKİ MÜCADALE

İzmir Tabip Odası da açıklamasında, özetle şu ifadelere yer verdi: “Bakanlığın ne yapmak istediğini biliyoruz. Bakanlık, mesleğini serbest icra eden, mesleki bağımsızlığı olan hekim istememektedir. Bakanlık ve özel hastaneler, dilediği koşullarda çalışabilecek hekimler istemektedir. Hekimlerin serbest meslek hakkını ortadan kaldıran, mesleği uygulanamaz hale getiren bu düzenlemeye karşı meslek örgütü olarak her türlü mücadeleyi yürütmeye kararlıyız. Bu konuda TTB olarak hukuki mücadeleyi başlatıyoruz, sürecin takipçisi olacağız.”

CHP Ankara milletvekili Dr. Murat Emir ise sosyal medya hesabından "Sağlık Bakanlığı muayenehane hekimlerinin özel hastane ile yapabilecekleri sözleşme sayısına branş kadro sayısının üçte biri sınırlaması getirdi. Böylelikle muayenehane hekimleri ameliyat yapacak hastane bulamayacaklar. Anlamı basit; muayenehaneni kapa özel hastane patronuna çalış!" diye yazdı.

TTB Açıklaması: Bu Kez Hedef Muayenehanesi Olan Hekimler!

Sağlık Bakanlığı’nın hangi ihtiyaçtan kaynaklı olduğu bilinmeyen her iki yönetmelikte de yaptığı aynı mahiyetteki düzenlemeler, muayenehanesi olan hekimleri zora sokacak ve mesleki faaliyetlerini çok büyük ölçüde kısıtlayacak, hastalarının da hekim seçme ve mahremiyetlerinin korunması haklarını ihlal edecek nitelikte.

Bilindiği gibi 1219 sayılı yasaya göre; mesleğini serbest olarak icra eden hekimler, Sosyal Güvenlik Kurumu ve kamu kurumları ile sözleşmesi bulunmayan özel sağlık kurum ve kuruluşları, Sosyal Güvenlik Kurumu ve kamu kurumları ile sözleşmesi bulunmayan vakıf üniversitelerinin yanı sıra, hizmet bedeli hasta tarafından karşılanmak ve Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan talep edilmemek kaydıyla, Sosyal Güvenlik Kurumu ve kamu kurumları ile sözleşmeli çalışan bu tür sağlık kuruluşlarında da hastalarının teşhis ve tedavisini yapabilmektedirler.

Yapılan yönetmelik değişiklikleri ile muayene hekimlerinin bu şekilde tanı ve tedavi hizmetlerini yürütmeleri, özel hastane veya tıp merkezinde ilgili branşta boş uzman hekim kadrosu olması halinde ve yıllık sözleşme yapmak suretiyle mümkün olabilecek.

Özel hastanelerin ve tıp merkezlerinin boş uzman hekim kadrosu olmaması durumunda ise, belirli koşullara uygun olarak sözleşme yapılması yolu açık görünse de çok az sayıda sözleşmenin yapılabileceği anlaşılıyor. Düzenlemeye göre bu durumda özel hastane veya tıp merkezinin ruhsatında ve/veya faaliyet izin belgesinde kayıtlı uzman hekim branşlarındaki toplam kadro sayısının %15’ine kadar uzman hekimle sözleşme imzalanması mümkün. Yönetmeliklerde, aynı branşta birden fazla hekimle sözleşme imzalanmak istenmesi durumunda ise ilgili branşın toplam kadro sayısının üçte birinden fazla uzman hekim ile sözleşme imzalanamayacak.

Yapılan düzenlemeler ile ayrıca, hastanın bilgilerinin tedavi olacağı özel hastane veya tıp merkezine, Muayene Bilgi Yönetim Sistemi (MBYS) üzerinden gönderileceği de belirtilerek hasta verilerinin yine hukuka ve mesleki deontoloji kurallarına aykırı olarak aktarımı isteniyor.

Türk Tabipleri Birliği tarafından hekimlerin ve hastaların haklarının korunması için gerekli girişimler yapılacaktır.

Türk Tabipleri Birliği Hukuk Bürosu

Kaynak: Birgün/Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler