,

MEB Yönetici ve Öğretmenlerinin Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar değişti

Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 7769)

MEB Yönetici ve Öğretmenlerinin Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar değişti

Yapılan değişiklik ile ücretli öğretmenlerin haftada 45 saat ek ders ücreti alması sağlanmıştır. Bu düzenlemeyle ücretli öğretmenlerin aylık alabilecekleri ücret 11 bin TL seviyesine yaklaşmıştır.

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 7769

Ekli “Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine ilişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 89 uncu maddesi ile 439 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

10 Kasım 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİNİN DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1- 1/12/2006 tarihli ve 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “her 5 saat ders için 1 saat daha” ibaresi “her 2 saat ders için 1 saat daha” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Kararın 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(3) Bakan veya yetkili kıldığı makam tarafından her yıl yeniden onay alınmak ve fiilen görev yapmak kaydıyla;
a) Bilişim Teknolojileri ve Elektrik-Elektronik Teknolojisi (Elektrik/Elektronik) alan öğretmenleri arasından Bakanlık Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünde geçici olarak görevlendirilen yönetici ve öğretmenler ile alanlarına bakılmaksızın aynı Genel Müdürlükte soru hazırlamak ve/veya değerlendirme yapmak üzere geçici olarak görevlendirilen yönetici ve öğretmenler haftada 27 saat,

b) Alanlarına bakılmaksızın Fatih Projesinin tüm bileşenlerinin geliştirilmesi ve yürütülmesi, teknoloji odaklı öğrenme senaryolarının geliştirilmesi, elektronik içeriklerin üretilmesi ve denetlenmesi çalışmalarını yürütmek üzere Bakanlık Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünde geçici olarak görevlendirilen yönetici ve öğretmenler haftada 27 saat,

c)  Bilişim Teknolojileri ve Elektrik-Elektronik Teknolojisi (Elektrik/Elektronik) alan öğretmenleri arasından Bakanlık Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü ve Bilgi İşlem Genel Müdürlüğünde geçici olarak görevlendirilen yönetici ve öğretmenler haftada 36 saat,
ek ders görevi yapmış sayılırlar ve buna ilişkin ek ders ücretleri yarıyıl ve yaz tatilleri de dâhil olmak üzere aylık karşılığı ders görevi veya görevlendirildikleri tarihte kendilerine verilmiş ek ders görevi bulunup bulunmadığına bakılmaksızın göreve başladıkları tarihten itibaren kadrolarının bulunduğu kurumca ödenir. Alınacak onayda görevlendirilecek personelin adı, soyadı, unvanı, alanı, görevin mahiyeti ve görev süresi ile diğer hususlar açıkça belirtilir. Bu kapsamda ek ders ücretinden yararlanan personele ayrıca asli görevi için öngörülen ek ders ücreti ödenmez.”

MADDE 3- Bu Karar 1/11/2023 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

 

Kaynak : Resmi Gazete

İlişkili Haberler

Manşetler