,

MAHUZDER'den İdari Uzman düzenlemesine ilişkin açıklama: Mağduriyeti Derinleştiriyor

Mali Hizmetler Uzmanlarına yapılan mali, sosyal ve özlük hakkı adaletsizliğine henüz bir çözüm bulunmamışken söz konusu Kanun teklifi ile görevi sona eren veya görevden alınan yöneticilerin mali hizmetler uzmanına denk idari uzman ünvanlı kadro ve pozisyonlara atanmasına ilişkin düzenleme, bu mesleğin sorunlarına bir yenisini daha eklemektedir. Çözüm ise Mali Hizmetler Uzmanlarının özlük haklarının verilmesidir. Hem İdari Uzmanların hem de Mali Hizmetler Uzmanlarının mağduriyetleri bu sayede çözülecektir.

MAHUZDER'den İdari Uzman düzenlemesine ilişkin açıklama:  Mağduriyeti Derinleştiriyor

MALİ HİZMETLER UZMANLARININ İDARİ UZMAN DÜZENLEMESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMASI: BİZLERİN MAĞDURİYETİNİ ÇÖZMÜYOR, AKSİNE DERİNLEŞTİRİYOR. MERKEZ KARİYER UZMANLARI ARASINDA ŞARTLARIN AYNI, HAKLARIN AYRI OLDUĞU TEK MESLEK GRUBUYUZ.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Kanunun ek 41 inci maddesine göre Bakanlıklarda istihdamına izin verilen tüm uzmanlara mali ve sosyal hak ve yardımlar ile diğer özlük hakları bakımından birbirine denk bir ödeme yapılmaktadır.

Hal böyleyken, mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri, görev ve sorumlulukları ile tabi oldukları mevzuat yönünden diğer merkez uzmanlıklarından farkı bulunmayan Mali Hizmetler Uzmanları, “eşit işe eşit ücret” sloganıyla çıkarılan "666 sayılı Kamu Görevlilerinin Mali Haklarının Düzenlenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" ile hakkaniyete sığmayacak bir şekilde ayrıştırılmıştır.

Bu ayrışmaya bugüne kadar bir çözüm üretilmemiştir.

Hal böyle iken 24.11.2023 tarihinde TBMM’ye intikal eden Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifinin 72 inci ve 73 üncü maddeleri ile 375 sayılı KHK’nın ek 35 inci ve ek 37 inci maddeleri doğrultusunda en az üç yıl görev yapması halinde görevden alınan veya görevi sona eren yönetici personelin (Genel Müdür Yrd., Bölge Müdürü, İl Müdürü, Bakanlık Daire Başkanı vb.) ilgili kurumun idari uzman ünvanlı kadro ve pozisyonlarına atanacağı, mali ve sosyal hak ve yardımlar ile diğer özlük hakları bakımından ise ek 10 uncu madde kapsamına dahil idarelerin merkez teşkilatlarına ait mali hizmetler uzmanı ünvanlı kadroya denk olduğu şeklinde düzenleme getirilerek görevden alınan üst kademe yöneticileri arasında da bir ayrıştırmaya ve mali haklarda farklılaştırmaya gidiliyor. Çözüm olarak denk unvanlar arasında ayrıştırma değil, adaleti sağlama, hukuki ve sosyal sıkıntılar ile karşılaşmamak için mali ve sosyal hakların denkleştirilmesi gerekmektedir.

 

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler