BIST 5.031,99 %-0.59 Dolar 19,05 %0.19 Euro 20,42 %-1.05 Gr. Altın 1.211,94 %0.66 Petrol 75,00 %-1.21 Bitcoin 27.476,00 %0.06
İstanbulsisli9 °Csisli
,

Mahkeme kararıyla görevine son verilen polise memurluk hakkı

TBMM'ye sunulan kanun teklifine göre, mahkeme kararı nedeniyle sağlık şartlarını taşımadığı için görevine son verilen polis memurlarına, Genel İdare Hizmetleri sınıfındaki memur kadrosuna atanma hakkı verilmektedir.

Mahkeme kararıyla görevine son verilen polise memurluk hakkı

Polis Yüksek Öğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 18 Ekim 2022 tarihinde TBMM'ye sunuldu.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün aldığı bazı polis memuru adayları, daha sonraki bir zamanda sağlık şartlarını kaybedilmekte bu halde de POMEM'lerdeki ilişkileri sonlandırılmaktadır. Bu kişiler daha sonra dava açmakta ve POMEM'lere yeniden dönmektedir. Ancak ilk derece mahkemesinde polis memuru lehine verilen karar istinaf mahkemesinde polis memuru aleyhine dönebilmektedir. Aleyhe olan durumlarda, polis memurunun görevine bir daha son verilmektedir.

Emniyet Genel Müdürlüğü, yargı kararı doğrultusunda sağlık şartlarını taşmadıkları gerekçesiyle görevine son verilen polis memurları için yeni bir düzenleme yapmaktadır. Buna göre görevine son verilen polis memurları, GİH'teki memur kadrolarına atanabilecektir.

İşte Kanun teklifindeki madde:

MADDE 4- 4/6/1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Devlet memurluğundan ilişiği kesilenlerin durumu

GEÇİCİ MADDE 31- (1) Emniyet Genel Müdürlüğü eğitim ve öğretim kurumlarına girişte aranılan sağlık şartlarım taşımadıkları gerekçesiyle eğitim öğretim kuramlarından ilişiği kesilenlerden, yargı kararına istinaden eğitim öğretime devam ederek mezun olan ve polis memura veya polis amiri rütbesiyle Emniyet Hizmetleri Sınıfına atanan ancak bilahare sağlık sebeplerine dayanan yargı kararı gereğince Devlet memurluğundan ilişiği kesilmiş olanların, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde Emniyet Genel Müdürlüğüne başvurmaları halinde Genel İdare Hizmetleri Sınıfında durumlarına uygun unvana ataması yapılır.

(2) Bu madde kapsamında yapılacak olan atamalarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki şartlar ile Emniyet Hizmetleri Sınıfı dışında kalan diğer hizmet sınıflarına açıktan yapılacak atamalar için belirlenmiş olan sağlık şartlarına uygunluk aranır.

(3) Bu madde kapsamında yapılacak olan Devlet memurluğuna açıktan atama işlemi ile ilgili diğer usul ve esaslar Emniyet Genel Müdürlüğünce belirlenir.”

İşte teklif maddesinin gerekçesi:

MADDE 4- Madde ile, emniyet hizmetleri sınıfında belli bir süre görev yaptıktan sonra sağlık sebeplerine dayanan yargı kararıyla memuriyetten ilişiği kesilen kişilerin yine emniyet teşkilatına hizmet veren genel idare hizmetleri sınıfına, gerekli sağlık şartlarını taşımaları halinde açıktan ataması yapılarak hem kurum aidiyeti kazanan kişilerin mağdur olmasımn önüne geçilmesi hem de kamu kaynaklarının daha verimli kullanılması amaçlanmaktadır.

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler