,

Maaşların 8 Temmuzda ödenmesine dair Genelge yayımlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığının kamu personelinin maaşlarının 8/7/2022 tarihinde ödenmesine ilişkin genelgesi yayımlandı. Genelgede maaşların zamlı ödenip ödenmeyeceği net şekilde belirtilmedi

Maaşların 8 Temmuzda ödenmesine dair Genelge yayımlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı kabinede alınan karar doğrultusunda maaşların 8 Temmuz'da ödenmesine dair Genelgeyi ilgili bilimlere gönderdi. Ancak genelgede maaşların zamlı ödeneip ödenmeyeceğine dair bir detay yer almadı. Çok büyük bir ihtimalle maaşlar 8 Temmuz'da zamsız ödenecek. Fark ödemeleri bayram sonrasına kalacaktır.

İşte Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı Genelge

T.C.
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü

Sayı : 27998389-010.06.02-4- 1324909                          28/6/2022
Konu : Temmuz Ayı Aylıklarının Ödenmesi

GENELGE

(Sıra No: 8)

1-    Aylıklarını personel kanunlarına göre almakta olanlara, 15/7/2022 tarihinde ödenmesi gereken tüm hakedişleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 164 üncü ve ek 24 üncü maddeleri uyarınca, 8/7/2022 tarihinde ödenecektir. Kamu kuruluşlarında çalışan sözleşmeli personel, işçi ve diğer personel hakkında da aynı şekilde işlem yapılacaktır.

2-    Ödenecek aylıklar yasal kesintiler yapılmak suretiyle muhasebeleştirilecektir.

3-    Banka hesaplarına aktarılan aylıkların ilgili bankalarca personele zamanında ödenmesi sağlanacaktır.

4-    Aylıklardan yapılan kesintiler önceki aylarda olduğu gibi yasal süresinde gönderilecektir.

5-    Î1 dahilindeki mahalli idare birimleri dahil tüm ilgili birimlere gerekli duyurunun yapılması ve herhangi bir aksamaya meydan verilmemesi hususunda ilgili birimlerce bütün tedbirlerin alınması gerekmektedir.

Gereğini arz / rica ederim.

 

Dr. Nureddin NEBATİ

Hazine ve Maliye Bakanı

 

App Store

Google Play

Twitter hesabımızı takip edebilirsiniz.

Facebook hesabı için tıklayınız.

İnstagram hesabı için tıklayınız.

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler