,

Kur’an Kursu Öğreticilerinin İsteğe Bağlı Nakil İşlemleri başladı

2022 Yılı Kur’an Kursu Öğreticilerinin İsteğe Bağlı Nakil İşlemleri başladı

Kur’an Kursu Öğreticilerinin İsteğe Bağlı Nakil İşlemleri başladı

2022 Yılı Kur’an Kursu Öğreticilerinin İsteğe Bağlı Nakil İşlemleri

DUYURU

2022 YILI KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİLERİNİN İSTEĞE BAĞLI NAKİL İŞLEMLERİ

2022 Yılı İsteğe Bağlı Nakil Talebinde Bulunacak Kur'an Kursu Öğreticilerinin Başvuru, Tercih ve
Yerleştirme İşlemleri

2022 Yılı Kur'an kursu öğreticilerinin isteğe bağlı görev yeri değişikliği (nakil) işlemleri aşağıdaki usul ve esaslar çerçevesinde yapılacaktır.

Adaylar, tercih işlemlerini kendi kullanıcı hesapları vasıtasıyla 12.08.2022 tarihinde

başlayıp 15.08.2022 tarihi saat 23:55'e kadar https://dibbys.diyanet.gov.tr adresi üzerinden

gerçekleştirebileceklerdir.

Atanma işlemlerine esas olmak üzere;

 1. Kur'an kursu öğreticisi olarak görev yapan personelden (adaylığın kaldırılması şartıyla) 30 Ağustos 2022 tarihi itibariyle atandığı il veya ilçede altı ayı tamamlayanlar il içi; (tüm unvanlarda) iki yılı tamamlayanlar ise il dışı yer değiştirme talebinde bulunabilecektir.
 2. İl içi ve il dışı nakil talebinde bulunacak olan Kur'an kursu öğreticileri 1-9 Ağustos 2022 tarihleri arasında bağlı bulundukları il müftülüğüne müracaatta bulunabilecektir.
 3. 4-6 yaş grubu öğrencilerine yönelik din eğitimi verilen Kur'an kurslarına tercihte bulunabilmek için;
 • İlahiyat fakültesi mezunu ve çocuk eğitimi ile ilgili diploma, belge veya sertifikaya sahip olmak,
 • Halihazırda 4-6 yaş Kur'an kurslarında görev yapıyor olmak veya daha önce görev yapmış olmakla birlikte çocuk eğitimi ile ilgili diploma, belge veya sertifikaya sahip olmak

gerekmektedir.

Ayrıca belge ve sertifikalar en az 296 saat ve üzeri olmalıdır.

 1. Adaylar 10 tercih yapabilecektir.
 2. Adaylar isteğe bağlı olarak;
 • “Re'sen yerleştirilerek atanmayı kabul ediyorum.”
 • “Re'sen yerleştirilerek atanmayı kabul etmiyorum.” seçeneklerinden herhangi birini

mutlaka işaretleyecektir.

 • Tercihlerine yerleştirilemeyen adaylardan; “Re'sen yerleştirilerek atanmayı kabul ediyorum.” seçeneğini işaretleyenler öncelikli olarak tercihte bulunduğu illerdeki boş kalan kadrolardan herhangi birine, bunun mümkün olmaması halinde ilan edilen görev yerlerinden boş kalan yerlere kontenjan adedince bilgisayar kurası ile yerleştirilecektir.
 • “Re'sen yerleştirilerek atanmayı kabul etmiyorum.” seçeneğini işaretleyen adaylardan tercihlerine yerleşemeyenlerin atama işlemleri yapılamayacaktır.
 1. Ücretsiz izinde olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.
 2. Başkanlıkça ve Valilikçe başka kurumda görevlendirme olarak görev yapmakta olan personelin başvuruları kabul edilecektir.
 3. İl müftülüğüne müracaatta bulunan Kur'an kursu öğreticileri, başvuru bilgilerini kontrol edip Kur'an Kursu Öğreticileri Değerlendirme Formu'nun (Ek-6 form) onaylı bir suretini teslim alacaklardır.
 4. Ek-6 form puanının doğru olmasının önem arz etmesi sebebiyle yapılan aktivasyon işleminde başvuru sahiplerinin, bilgilerini dikkatlice kontrol etmeleri gerekmektedir. Aksi bir durumda sorumluluk başvuru sahiplerine ait olacaktır.
 5. Tercihlere yerleştirme işlemlerinde Ek-6 form puanı en yüksek olana öncelik verilecektir. Ek-6 form puanlarının eşitliği halinde sırasıyla;

- MBSTS puanı yüksek olana,

- Görev yılı fazla olana,

- Hafız olana,

- Öğrenim düzeyi yüksek olana,

- Doğum tarihi önce olana,

öncelik verilecektir.

 1. Kur'an kursu öğreticileri yerleştirme sonuçlarını kendi kullanıcı hesaplarından 22 Ağustos 2022 tarihinde öğrenebileceklerdir.
 1. Tercihine yerleştirmesi yapılan Kur'an kursu öğreticilerinin nakil işlemleri yerleştiği İl Müftülüğü tarafından 23/08/2022 ile 26/08/2022 tarihleri arasında sonuçlandırılacaktır.
 1. Tercihlerine yerleştiği halde yeni görev yerine başlamayanlar bir sonraki yıl tercihte bulunamayacaklardır.
 2. Yanlış beyanda bulunanların yerleştirmesi yapılsa dahi ataması iptal edilecektir.

İlgililere duyurulur.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
İNSAN
KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler