,

KİT'lerde Uygulanacak Ücretlerin Tespitine ilişkin Kararda değişiklik yapıldı

Kamu İktisadi Teşebbüslerinde Uygulanacak Ücretlerin Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar: 2024/7)

KİT'lerde Uygulanacak Ücretlerin Tespitine ilişkin Kararda değişiklik yapıldı

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar: 2024/7

Ekli “Kamu iktisadi Teşebbüslerinde Uygulanacak Ücretlerin Tespitine ilişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 26 ncı maddesi gereğince karar verilmiştir.

8 Ocak 2024

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

KAMU İKTİSADÎ TEŞEBBÜSLERİNDE UYGULANACAK ÜCRETLERİN TESPİTİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1- 29/12/2020 tarihli ve 3342 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu iktisadi Teşebbüslerinde Uygulanacak Ücretlerin Tespitine İlişkin Karara ekli listede yer alan “Grup Başmühendisi,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Havacılık Bilgi Yönetimi Uzmanı ” ibaresi, “Veteriner,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Veteriner Sağlık Teknikeri,” ibaresi eklenmiş, “Hareket Memuru,” ibaresinden sonra gelen “Havacılık Bilgi Yönetimi Uzmanı,” ibaresi listeden çıkarılmıştır.

MADDE 2- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

 

Kaynak : Resmi Gazete

İlişkili Haberler

Manşetler