BIST 100 5.048,93 %0.34 Dolar 19,09 %0.12 Euro 20,59 %0.73 Altın Gram 1.223,65 %1.03 Brent Petrol 76,46 %1.95 Bitcoin 27.736,01 %0.67
Ankaraparçalı az bulutlu17 °Cparçalı az bulutlu
,

KESK üyelerine, eylemden dolayı para cezası verilmesine hak ihlali kararı

Anayasa Mahkemesi, ihraçları protesto ettikleri için KESK üyelerine verilen idari para cezasının hak ihlali olduğuna karar verdi.

KESK üyelerine, eylemden dolayı para cezası verilmesine hak ihlali kararı

KESK üyeler, 2017 yılında, KHK ile yapılan ihraçları protesto etmiş ve gösteri düzenlemiştir. KESK üyelerine, Valilik kararına uymadıkları gerekçesiyle idari para cezası uygulanmış, açılan davalarda mahkemeler idare lehine karar vermiştir.

Bireysel başvuru kapsamında dosyayı inceleyen Anayasa Mahkemesi, eylemin barışıl olduğuna, kamu düzeninin bozulmadığına dikkat çekerek, KESK üyelerine verilen idari para cezasının hak ihlali olduğuna karar vermiştir.

Kararın ilgili bölümleri şu şekildedir:

54.    Sonuç olarak kamu otoritelerinin kamu düzeninin bozulduğu ya da bozulma tehlikesinin varlığını OHAL şartlarıyla bağlantılı ve olgulara dayalı olarak ortaya koyamadıkları sonucuna varılmıştır. Ayrıca başvurucular yönünden barışçıl şekilde uzun süre devam eden eylemlerde aynı kişilere çok sayıda idari para cezası uygulanmasının -sürecin bütününe bakıldığında- orantılı olduğundan söz edilemez.

55.    Yukarıdaki bilgiler dikkate alındığında somut olayda başvurucuların eylemlerine yapılan müdahaleler yönünden bahsi geçen Erdal Karadaş kararındakinden farklı bir sonuca ulaşılması için bir neden bulunmamaktadır. Başvuruculara İdari para cezası verilmesi şeklindeki müdahalenin zorunlu toplumsal bir ihtiyaca karşılık geldiğinin ilgili ve yeterli bir gerekçe ile ortaya konulduğunun kabul edilmesi mümkün olmamıştır.

56.    Bununla birlikte söz konusu müdahalelerin Anayasa'nın olağanüstü dönemlerde temel hak ve özgürlüklerin kullanımının durdurulmasını ve sınırlandırılmasını düzenleyen 15. maddesi kapsamında meşru olup olmadığının incelenmesi gerekir.

57.    Anayasa Mahkemesi tarafından daha önceki kararlarda, başvuru konusu olan somut olaylarda Anayasa'nın 15. maddesinin olağanüstü hâlin gerektirdiği şartların önceden izin alma yükümlülüğüne uymayanlara idari para cezası uygulanması suretiyle toplantı hakkının sınırlandırılmasını gerektirip gerektirmediği incelenmiştir. Barışçıl nitelikte bir etkinliğe katılan kişilerin salt basın açıklaması öncesinde izin yükümlülüklerini yerine getirmedikleri gerekçesiyle idari para cezasıyla cezalandırılmalarının -durumun gerektirdiği ölçüde hakkın sınırlanması gerekliliği karşısında- OHAL döneminde de izlenen amaçla orantılı bir sınırlama olarak kabul edilemeyeceğine karar verilmiştir {Erdal Karadaş, §§ 77-83).

58.    Günlük yaşama, trafiğe veya kamu hizmetlerinin sunumuna engel oluşturmayan, güvenlik riski oluşturduğu da gösterilemeyen barışçıl eylemlere ilişkin eldeki başvurularda da bu kararlarda ulaşılan sonuçlardan ayrılmayı gerektiren bir yön bulunmamaktadır. Buna göre bütün başvurucular yönünden yapılan müdahalelerin demokratik toplum düzeninin gereklerine uygun olmadığı, yukarıda anılan kararlarda yapılan değerlendirmeler de dikkate alınarak somut olayda Anayasa’nın 15. maddesinin başvurucuların toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına yönelik Anayasa'nın 34. maddesinde belirtilen güvencelere aykırı bu müdahaleyi meşru kılmadığı değerlendirilmiştir.

59.    Açıklanan gerekçelerle -Anayasa'nın 15. maddesiyle birlikte değerlendirildiğinde- başvurucuların Anayasa'nın 34. maddesinde güvence altına alman toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğine karar verilmesi gerekir.
 

4 Ağustos 2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan karar için tıklayınız.

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler