,

Kamu Sağlıkçıları Derneği unvan bazında tüm sağlıkçıların maaşlarının eşitlenmesini istiyor

Sağlık Bakanlığında görev yapan sağlık personelininmali haklarına yapılan önemli iyileştirmeler diğer kurumlarda çalışan sağlık personeline yapılmadı. Kamu Sağlıkçıları Derneği altında birleşen öağdur sağlık personeli her fırsat ve ortamda sorunlarnı dile getiriyorlar.

Kamu Sağlıkçıları Derneği unvan bazında tüm sağlıkçıların maaşlarının eşitlenmesini istiyor

Kamu Sağlıkçıları Derneği tarafından Gazetemize gönderilen açıklama

Biz kamu sağlıkçıları olarak adaletin tesis edilmesini istiyoruz. 4688 sayılı Kanunun 31. maddesine rağmen 6. Dönem Toplu Sözleşmeden geçirilen maddelerle diğer kamu kurumlarındaki sağlıkçılar mağdur edilmiştir. Oysaki adalet bugün bize, yarın sizedir.

Kanunlarımız bir kısma menfaatler elde etmek için ihmal edilirse toplumda kaos ortaya çıkar.

02.12.2011 yılında kurumlar arası aynı unvanda olan memurun aralarındaki maaş farklarında yapılan düzenleme ile dengeler sağlanmıştı. 2012 yılında toplu sözleşme dönemine giren memurular o günden bugüne 4688 sayılı Sendikalar kanunun 31. maddesini aşındırmaya başlamışlar ve geldiğimiz noktada birçok kamu kurumunda farklı unvanlarda mağduriyetler ortaya çıkmıştır.

Diğer kurumlarda çalışan sağlık memurları 6. Dönem toplu sözleşmede, pandemi döneminde ve sonrasında sağlık iş kollarında 4688 sayılı kanunun 31. maddesine rağmen yapılan iyileştirmelerle mağdur edilmiştir. Oysaki 4688 sayılı kanunun 31. maddesinin ilgili fıkrasında “Toplu sözleşmeye kurumsal hiyerarşiyi bozacak ve aynı veya benzer unvanlı kamu görevlilerinin mali ve sosyal hakları arasında kurumlar arası dengesizliğe yol açacak hükümler konulamaz.” diyerek bu tür mağduriyetler oluşması istenmemesine rağmen hem sendikalar hem de kamu işveren temsilcileri çıkarılan taleplerin kanuna uygunluğunu denetlenmeden çıkarmıştır. ·

*Bizler bu bozulan dengelerin tekrar düzeltilmesin istiyoruz.

*Bizler tüm sağlık çalışanların eşit hak sahibi olduğunu düşünüyoruz. Bizler Sağlık Bakanlığındaki doktorlarla diğer sağlık kurumlarındaki doktorlar dengeleniyorsa bizim de hakkımız olduğunu düşünüyoruz. ·

*Bizler yapılan yanlışlığın düzeltilmesi için bir başka yanlışın yapılmasını da istemiyoruz. ·

*Bizler eğer bir farklılık olacaksa uzmanlaşmada, fazla çalışmada olması gerektiğini aksi durum da bir kesime yapılan imtiyazın toplum barışını bozacağını ve toplumu kaosa sürükleyeceğini düşünüyoruz  

*Bizler her kesimin eşit gözetilmesini ve Kamu Personel Rejiminin adil bir şekilde tesis edilmesini istiyoruz

Kamu Sağlıkçıları Derneği

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler