,

Kamu Personel Servis Hizmet Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Kamu Kurum ve Kuruluşları Personel Servis Hizmet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 6610)

Kamu Personel Servis Hizmet Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

YÖNETMELİK
Karar Sayısı: 6610

Ekli “Kamu Kurum ve Kuruluşları Personel Servis Hizmet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulmasına, 237 sayılı Taşıt Kanunu ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 477 nci ve 537 nci maddeleri gereğince karar verilmiştir.

26 Aralık 2022

Recep Tayyip
ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI

KAMU KURUM VE KURULUŞLARI PERSONEL SERVÎS HİZMET YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 6/2/2004 tarihli ve 2004/6801 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşları Personel Servis Hizmet Yönetmeliğinin geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “31/12/2022” ibaresi “31/12/2024” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

 

Kaynak : Resmi Gazete

İlişkili Haberler

Manşetler