,

Kamu Konutları Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Kamu Konutları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 8532) Resmi Gazetede yayımlanfdı

Kamu Konutları Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

YÖNETMELİK
Karar Sayısı: 8532

Ekli “Kamu Konutları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulmasına, 2946 sayılı Kamu Konutları Kanununun 11 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.
24 Mayıs 2024

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

KAMU KONUTLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 16/7/1984 tarihli ve 84/8345 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Kamu Konudan Yönetmeliğine ekli “Özel Tahsisli Konutlar” başlıklı (1) sayılı Cetvelin ikinci fıkrasının (C) bendinin (7) numaralı alt bendinde yer alan “Jandarma Genel Komutan Yardımcısı,” ibaresi “Jandarma Genel Komutan Yardımcıları, Sahil Güvenlik Komutan Yardımcılan ve” şeklinde ve aynı bendin (8) numaralı alt bendinde yer alan “ile Jandarma Genel Komutanlığında” ibaresi “, Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığında” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Kaynak : Resmi Gazete

İlişkili Haberler

Manşetler